Navigácia

Obsah

 

súťaže za odmenu

 

Redakcia Polomských novín s pravidelnosťou pripravuje pre občanov obce súťažné úlohy, ktorú sú vecne, alebo finančne ohodnocované.

 

odpovede je potrebné

- odovzdať v obálke a označiť slovom: KRÍŽOVKA alebo ŠACH

- uviesť meno, adresu a telefónny kontakt

- osobne doručiť na adresu:

1. obecný úrad Gemerská Poloma, Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma

                                                         alebo

2. obecná knižnica, 9. mája 660, 049 22 Gemerská Poloma

termín uzávierky súťaže je uvedený v novinách pri krížovke a šachovej úlohe

výsledky sú zverejnené vždy v nasledujúcom čísle novín