Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 1/2018

Polomské noviny - súťaže za odmenu

výhercovia z čísla 1/2018

Polomské noviny - súťaže za odmenu

Šťastní výhercovia z čísla 1/marec/2018

Z rúk poslankyne obecného zastupiteľstva Mgr. Janky Červenákovej si ŠTEFAN DOVICADarina Hatvaníková  odniesli svoju výhru. Blahoželáme!

 

• k r í ž o v k a 

ukrývala nedokončený nápis na malom zvone z roku 1876 vo veži Zvonici v Malej Polome

správne riešenie:  „Kde  v obci svornosť tam i horlivosť priateľnosť obce malo polomskej, ... Romok“

správnych riešení bolo 16 zo 16 došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom: 1. Se6+ Kxe4 2. f3# - preložené do slov: 1. ťah: strelec dáva šach na e6, čierny kráľ berie vežu na e4. 2. ťah: pešiak dáva mat na f3.

správnych riešení bolo 3 z 5 došlých