Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 1/2019

súťaže za odmenu

výhercovia z čísla 1/2019

Polomské noviny - súťaže za odmenu

 

výherca bohatší o 20,00 EUR; žrebovali členovia kultúrnej komisie: Janka Ciberajová a MVDr. Viktor Demko

 

• krížovka: Štefan Dovica

• šach: Štefan Dovica 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 

 • k r í ž o v k a

Krížovka ukrývala časť text, správne riešenie: Peter Madáč, veľká osobnosť našej obce.

správnych riešení bolo 15 zo 15 došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: DSg6+Jg6; 2. ťah: Jd6#

správnych riešení bolo 4 zo 4 došlých