Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 1/2020

súťaže za odmenu

výhercovia z čísla 1/2020

súťaže za odmenu

dvadsať eúr „v kapse“

 

Žrebovanie sa uskutočnilo dňa 19. 06. 2020 a šťastnú ruku mal predseda komisie vzdelávania kultúry a športu Marian Ferenc, ktorý zároveň dňa 22. 06. 2020 odovzdal ceny.

 

• krížovka: MICHAELA EGRIOVÁ

• šach: MIRKO CHOMIAK

Srdečne blahoželáme!

 

 • k r í ž o v k a

Krížovka ukrývala druhú časť vety: „Skôr než ťa pohltí svet..., správne riešenie: poznaj príbeh svojho ľudu,

správnych riešení bolo 17 z 18 došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: De2+Sxc2; 2. ťah: Sd5#

správnych riešení bolo 3 z 3 došlých