Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 2/2018

DVADSAŤEUROVÉ ODMENY za správne riešenia

výhercovia z čísla 2/2018

Polomské noviny - súťaže za odmenu

Šťastní výhercovia z čísla 2/júl/2018

 

Výhercovia na fotografii, bohatší o 20,00 EUR • –krížovka: Magda Lukáčovᖠšach: Matej Zatroch 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 

• k r í ž o v k a

Krížovka ukrývala názvy družobných obcí, ktoré tradične prezentujú svoje obce na dňoch samospráv Polomy, Polomky, Pustej Polom a našej obce.  

správne riešenie: Gemerská Poloma, Pustá Polom, Poloma, Polomka

správnych riešení bolo 11 z 12 došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: Df7 Kc8; 2. ťah: Dc7mat

správnych riešení bolo 1 zo 6 došlých