Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 2/2019

súťaže za odmenu

výhercovia z čísla 2/2019

Polomské noviny - súťaže za odmenu

 

výhercovia bohatší o 20,00 EUR; žrebovala: Mgr. Zuzana Hanuštiaková za prítomnosti predsedu kultúrnej komisie Mariana Ferenca.

 

• krížovka: Jakub Ďuriček, cenu prezal starý otec

• šach: Martin Ernihold 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 

 • k r í ž o v k a

Krížovka ukrývala časť text, správne riešenie: Pôjdemo mi do Rôžnavi na vôtá, bo nám tot grôf Andráši bars pítá, aby zmo mi jreho vôtá volali, že nám bude hodne platit penazí.

správnych riešení bolo 17 zo 17 došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: Dg6+Jg6; 2. ťah: Jd6#

správnych riešení bolo 5 zo 5 došlých