Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 3/2018

súťaže za odmenu

výhercovia z čísla 3/2018

Polomské noviny - súťaže za odmenu

 

výhercovia bohatší o 20,00 EUR, žreboval Juraj Galajda

 

• krížovka: Miroslav Ďuriček (cenu prevzala partnerka)

• šach: MVDr. Matej Zatroch 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 

 • k r í ž o v k a

Krížovka ukrývala slová/termíny súvisiace s komunálnymi voľbami 2018.

správne riešenie: komunálne voľby, starosta, poslanci,

správnych riešení bolo 14 z 16 došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: Jd5+ Sxd5; 2. ťah: Vxf5#

správnych riešení bolo 3 zo 4 došlých