Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 3/2019

súťaže ža odmenu

výhercovia z čísla 3/2019

súťaže za odmenu

 

výhercovia bohatší o 20,00 EUR; žrebovali:  žiaci základnej školy v našej obci, triedna učiteľka Mgr. Alena Grešková.

 

 

• krížovka: Alena Švecová

• šach: Štefan Dovica 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 

 • k r í ž o v k a

Krížovka ukrývala časť text, správne riešenie: THDr. Július Madarás sté výročie narodenia.

správnych riešení bolo 17 zo 17 došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: JF3+dxc4; 2. ťah: Da8#

správnych riešení bolo 5 zo 5 došlých