Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 4/2017

Šťastní výhercovia z čísla 4/december/2017

Za prítomnosti starostu obce Ing. Miroslava Michalku a člena kultúrnej komisie Michala Sklenára Šestinu boli vyžrebovaní lúštitelia krížovky a riešitelia šachovej úlohy, a to dňa 28. 02. 2018 (v obecnej knižnici) a dňa 08. 03. 2018 (v kancelárii starostu obce) boli ceny odovzdané za prítomnosti starostu obce a členky kultúrnej komisie Mgr. Lillian Bronďošovej.

 

• r i e š e n i a 

 

krížovka: Peter Kellner Záboj Hostinský, Šuhajovo dumanie

správnych riešení bolo 9 z 9 došlých

šach: 1. ťah: Jd2 + Vxd2 2. ťah: Vc3

správnych riešení bolo 3 zo 4 došlých

výhercovia (na fotografii) si odniesli po 20,00 EUR

– krížovka: Zuzana Zatrochová – šach: Mirko Chomiak • SRDEČNE BLAHOŽELÁME!