Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 4/2018

súťaže za odmenu

výhercovia z čísla 4/2018

Polomské noviny - súťaže za odmenu

 

výhercovia bohatší o 20,00 EUR; žreboval poslanec Ondrej Tompoš

 

• krížovka: Radoslav Švec

• šach: Bianka Chomiaková 

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

 

 • k r í ž o v k a

Krížovka ukrývala časť vianočného želania.

správne riešenie: Vinšujem ja vám na tieto sviatky ponajprv, ponajprv šťastie, zdravie, hojné božské požehnanie, na poli úrody, v stodolách plienoty, v komore hojnosť, v pitvore svornosť, v izbe lásku, úprimnosť a na dietkach radosť.

správnych riešení bolo 17 zo 17 došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: d5+Jxd5; 2. ťah: Vxc4#

správnych riešení bolo 4 zo 4 došlých