Navigácia

Obsah

výhercovia z čísla 4/2019

súťaže za odmenu

výhercovia z čísla 4/2019

súťaže za odmenu

výhercovia bohatší o 20,00 EUR

 

Výhercovia z čísla 4/2019/december Polomských novín majú peňažnú odmenu za správne riešenia úloh uloženú u starostky obce Mgr. Lillian Bronďošovej (telefónny kontakt: 0948 365 021; e-mail: starosta@gemerskapoloma.sk).

 

 

• krížovka: JURAJ ŠVEC

• šach: BIANKA CHOMIAKOVÁ

Srdečne blahoželáme!

 

 • k r í ž o v k a

Krížovka ukrývala mená, správne riešenie: TRAJA KRÁLI, GAŠPAR, BALTAZÁR, MELICHAR

správnych riešení bolo 19+1 kolektívna (9 žiakov, 1 učiteľka) z 19+1 kolektívna (9 žiakov, 1 učiteľka) došlých

• š a ch

správne riešenie: biely dáva mat 2. ťahom je: 1. ťah: JF3+dxc4; 2. ťah: Da8#

správnych riešení bolo 2 z 2 došlých