Navigácia

Obsah

výnimočná udalosť

72 rokov spoločného života

72 rokov spoločného života – svadba viac ako požehnaná

Sedemdesiat rokov spoločného života v manželstve symbolizuje najcennejší kov, ktorým je platina. Manželia pani Zuzana Šmelková a pán Štefan Šmelko spoločne predbehli i tých sedemdesiat a toho roku  je to už sedemdesiatdva rokov spoločného života. Dni krásne, plné šťastia a radosti sa striedali s dňami vážnymi, ale i s takými, ktoré prinášali smútok a žiaľ. Dnes je ich život bohato naplnený každým dňom. Sú to ich deti a ich ratolesti,  vnúčatá i pravnúčatá. Na všetkých sú nesmierne hrdí, sú korením ich života a obaja z dobroty srdca, ochotne bez nároku na poďakovanie, sa podieľajú na ich momentoch života.

 

V lete sme tento pár navštívili a osobne obom zablahoželali. Prijatie bolo milé a neskutočne obohacujúce. Ich spomienky na dni spoločného bytia boli popretkávané udalosťami radostnými i tými smutnejšími - no všetko bolo odľahčené humorným podaním pána domáceho.

 

Dovoľte, za nás všetkých popriať tomuto páru, aby im v láske a zdraví plynul čas s časom a aby z neho ubúdalo len veľmi máličko. Nech je každý deň pokojný a len v kruhu najbližších a milovaných.

 

Ďakujeme jubilujúcemu páru a ich príbuzným, že nám umožnili precítiť výnimočnosť týchto vzácnych chvíľ. Ďakujem všetkým účastným slávnostného aktu, bez ktorých by nebola chvíľa tak slávnostná a pani starostke, ktorá neváhala a s radosťou sa k spoločenstvu pridala- dc.

 

fotografie: Eva Šimonová, Lucia Osvaldová, Dana Červenáková

 

P-o-z-n-á-m-k-a: viac na str. 1. a 15. v periodiku Polomské noviny č. 2, august 2022, alebo: Gp leto 2022.pdfVytvorené: 12. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 12. 8. 2022 09:34
Autor: Danka Červenáková