Navigácia

Obsah

logolesy

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma

Ul. 9. mája 660

049 22 Gemerská Poloma

IČO: 31 947 077

 

Kontakt:

Tel.: 0911 427 231

E-mail: pozspol@gemerskapoloma.sk

 

Štatutárny zástupca:

Predseda spoločenstva: Ondrej Očkaík

Podpredseda spoločenstva: Juraj Sáreník

 

Výbor spoločenstva:

Stanislav Červenák

Ing. Štefan Fafrák

Marian Žúdel

 

Dozorná rada:

Daniel Galajda - predseda

Ing. Miloslav Brezňan

Mgr. Tomáš Dovčík

 

 

Pre ďalšie informácie kliknite na podmenu Stanovy a zápisnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zopár unikátov z našich porastov.