Navigácia

Obsah

logo

Správy Dozornej rady Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma

 

správa za rok 2015 - spracovaná 31.1.2016