Obsah

hlavicka urbariat

 

Zápisnice Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma

Rok 2019

 

Zápisnica PS Gemerská Poloma - Valné zhromaždenie 2019:

   1. čiastková schôdza

   2. čiastková schôdza

   Uznesenie 1. a 2. čiastkovej schôdze

Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách