Navigácia

Obsah

logo

 

Zmluva Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma:

Zmluva o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách

 

Stanovy Pozemkového spoločenstva Gemerská Poloma:

Stanovy

 

 

Register Pozemkových spoločenstiev:

Potvrdenie o zápise zmeny zo dňa 1.12.2015

Potvrdenie o zápise zmeny zo dňa 11.1.2016