Navigácia

Obsah

Realizované projekty

Kanalizácia Gemerská Poloma I. a II. stavba

Modernizácia verejného osvetlenia Gemerská Poloma

Výstavba nájomných bytov v obci Gemerská Poloma