Obsah

Návšteva delegácie zo Švajčiarska

Návšteva delegácie zo Švajčiarska

V stredu 6. novembra 2013 navštívila obec Gemerskú Polomu vzácna návšteva zástupcov Švajčiarskej konfederácie, ktorá je hlavným donorom projektu na vybudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd v obci.
Návštevu pod vedením Antona Hagena, vedúceho Kancelárie pre implementáciu švajčiarskeho príspevku pre Českú republiku a Slovensko, privítal v popoludňajších hodinách príhovorom starosta obec Ján Chanas. Počas pracovnej večere na obecnom úrade sa členovia delegácie zaujímali najmä o stav prípravy a realizácie projektu. Podrobnú informáciu o priebehu výberu zhotoviteľa stavby a podmienkach zabezpečujúcich čo najvyššiu kvalitu diela podal Branislav Jurča, zástupca firmy ABNKA, s.r.o., zodpovednej za proces verejného obstarávania.

Delegáciu okrem pána Hagena tvorili:
Martin Scherer – programový manažér švajčiarskeho štátneho sekretariátu pre hospodárske veci SECO patriacej pod Federálne ministerstvo hospodárstva, vzdelávania a výskumu,
Ralph Friedländer – programový manažér Švajčiarskej agentúry pre rozvoj a spoluprácu (SDC) Federálneho ministerstva zahraničných vecí,
Lajos Szabó – zástupca Kancelárie pre implementáciu švajčiarskeho príspevku pre Slovensko
Ivan Ivančin - riaditeľ Odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Úradu vlády SR

Za obec boli na stretnutí prítomní:
Ján Chanas – starosta obce Gemerská Poloma
Miriam Grešková – pracovníčka Obecného úradu Gemerská Poloma
Igor Pašmík – projektový manažér, obec Gemerská Poloma
Branislav Jurča – ABNKA, s.r.o.Vytvorené: 16. 11. 2015
Posledná aktualizácia: 16. 11. 2015 13:45
Autor: Administrátor