Obsah

Nájomný bytový dom 9. mája 756 (6 bytových jednotiek)

 

Prijímateľ dotácie a úveru:  obec Gemerská Poloma

 

Poskytovateľ úveru:  Štátny fond rozvoja bývania na základe:

  • Zmluvy o úvere č. č. 800/217/2017 zo dňa 06.07.2017

Link: https://www.sfrb.sk/

 

Poskytovateľ dotácie:  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky na základe:

  • Zmluvy č. 0053-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov zo dňa 10.07.2017
  • Zmluvy č. 0054-PRB/2017 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti zo dňa 10.07.2017

Link: https://www.mindop.sk/

 

Spôsob obstarania nájomných bytov:  výstavbou na základe:

  • Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby zo dňa 20.01.2017 vrátane:
  • Dodatku č. 1 ku zmluve o dielo zo dňa 24.02.2017
  • Dodatku č. 2 ku zmluve o dielo zo dňa 19.02.2018
  • Dodatku č. 3 ku zmluve o dielo zo dňa 25.06.2018
  • Dodatku č. 4 ku zmluve o dielo zo dňa 11.10.2018

Zhotoviteľ:  Ing. Viliam Čech

Názov stavby:  Nájomný bytový dom (6 bytových jednotiek) Gemerská Poloma

Miesto realizácie projektu: obec Gemerská Poloma, 9. mája 756

Začiatok a koniec realizácie projektu rekonštrukcie:  12.10.2017 – 26.11.2018

 

Poskytnutá dotácia v EUR:  105 990,-

Poskytnutý úver v EUR:  225 750,-

Vlastné zdroje v EUR:  15 765,66

Celkový rozpočet projektu v EUR:  347 505,66

 

Prínos projektu:

Obec Gemerská Poloma získala do osobného vlastníctva výstavbou nový nájomný bytový dom pozostávajúci zo 6 bytov a prislúchajúcej infraštruktúry. Nájomný bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete, ku každému bytu prislúchajú spoločné priestory bytového domu vrátane troch skladov a jedno parkovacie miesto. Bytový dom pozostáva z piatich trojizbových bytov a jedného jednoizbového bytu.