Navigácia

Obsah

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome konané dňa:

 05. mája 2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále obecného úradu v Gemerskej Polome

(Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma)

záznam • zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 05. 05. 2020

zápisnica • jedenáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 05. 05. 2020

dochádzka • prezenčná listina - jedenáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 05. 05. 2020

uznesenia • jedenáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 05. 05. 2020

 

••

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome konané dňa:

 29. októbra 2020 so začiatkom o 17,00 hodine v sále obecného úradu v Gemerskej Polome

(Námestie SNP 211, 049 22 Gemerská Poloma)

záznam • zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 29. 10. 2020

zápisnica pätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 29. 10. 2020

dochádzka • prezenčná listina - pätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 10. 2020

uznesenia • pätnáste riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva 29. 10. 2020