Obsah

Predsedovia a členovia komisií

 

Finančná komisia 

Predseda

Ing. Jaroslav Vešelínyi

Členovia

Ing. Kamila Mitríková

Ing. Martina Koltášová

Ľubica Gazdíková

Tajomník

Mgr. Peter Tišliar

 

Komisia vzdelávania, kultúry a športu

Predseda

Marian Ferenc

Členovia

Ondrej Tompoš

Ondrej Bronďoš

Mgr. Lillian Bronďošová

MVDr. Viktor Demko

Juraj Dovala

Michal Sklenár Šestina

Tajomník

Dana Červenáková

 

Komisia stavebná a životného prostredia

Predseda

Ondrej Tompoš

Členovia

Marian Ferenc

Mgr. Jana Červenáková

Juraj Dovala

Erika, Olexová

Tajomník

Dana Červenáková

 

Sociálna komisia

Predseda

Mgr. Alica Nemčková

Členovia

PhDr. Ivana Antalová

Stanislav Kučerák

 

Komisia na ochranu verejného záujmu

Predseda

Mgr. Lillian Bronďošová

Členovia

PhDr. Ivana Antalová

Stanislav Kučerák

Ing. Jaroslav Vešelínyi

 

Komisia na vybavovanie sťažností a žiadostí

Predseda

PhDr. Ivana Antalová

Členovia

Mgr. Jana Červenáková

Juraj Dovala

Stanislav Kučerák

Mgr. Alica Nemčková

Náhradníci

Ondrej Tompoš

Ing. Jaroslav Vešelínyi