Navigácia

Obsah

 

RADA Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma

RADA Materskej školy  Gemerská Poloma

U z n e s e n ím  č. 25/2019 z druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 12. 02. 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma

v o l í

členov do Rady Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma

              a. poslancov: Mariana Ferenca, Mgr. Janu Červenákovú, Máriu Spišákovú

              b. odborníkov z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Evu Žúdelovú.

U z n e s e n ím  č. 26/2019 z druhého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Gemerskej Polome, obce Gemerská Poloma, zo dňa 12. 02. 2019

Obecné zastupiteľstvo obce Gemerská Poloma

v o l í

členov do Rady Materskej školy Gemerská Poloma

poslancov: Ing. Jaroslava Vešelínyiho, PhDr. Ivanu Antalovú, Juraja Dovalu, Mgr. Alicu Nemčkovú.