Navigácia

Obsah

 

RADA Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma

poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Janka Ciberajová, Marek Chochol 

odborník z radov obyvateľov a iných osôb: Bc. Eva Žúdelová

       

 

RADA Materskej školy  Gemerská Poloma

poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Mária Antalová, Bc. Jana Dovalová, Radoslav Švec