Navigácia

Obsah

 

RADA Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma

              a. poslanci: PhDr. Ivana Antalová, Bc. Jana Ferenčíková, Stanislav Kučerák

              b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb: Bc. Eva Žúdelová

 

RADA Materskej školy  Gemerská Poloma

PhDr. Ivana Antalová, Juraj Dovala, Bc. Jana Ferenčíková, JUDr. Vladimír Očkaik