Navigácia

Obsah

 

RADA Základnej školy P. K. Hostinského Gemerská Poloma

              a. poslanci:

              b. odborníci z radov obyvateľov obce a iných osôb:

 

RADA Materskej školy  Gemerská Poloma