Navigácia

Obsah

záujemca o vystúpenie

v bode „Diskusia - občania“ je povinný sa po príchode do rokovacej miestnosti, najneskôr však do začatia tohto bodu rokovania, prihlásiť u predsedajúceho, ktorému uvedie svoje meno a priezvisko, resp. názov organizácie, ktorú zastupuje, tiež uvedie, na akú tému bude hovoriť.

formát word: tlačivo na diskusiu pre občana na rokovaní (12.38 kB)

formát pdf: tlačivo na diskusiu pre občana na rokovaní (28.15 kB)