Navigácia

Obsah

z d r u ž e n i a

 

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná

Mikroregión Dobšiná sa nachádza v oblasti Slovenského rudohoria a časť jeho územia leží v Národnom parku Slovenský raj. Združuje 3 územné celky okresov Rožňava, Brezno a Spišská Nová Ves. Tvoria ho katastrálne územia sídiel: Dobšiná, Dedinky, Rejdová, Stratená, Telgárt, Vlachovo, Vyšná Slaná, Gočovo, Nižná Slaná, Mlynky, Kobeliarovo, Henckovce, Gemerská Poloma, Betliar.

 

poštová adresa a kontakty

Združenie na rozvoj turizmu v mikroregióne Dobšiná
SNP 554
049 25 Dobšiná


telefón             +421-58/7941 319, 7941 320
fax                  +421-58/7941 651
e-mail              • mikroregion@dobsina.sk
web                 • www.mikroregiondobsina.gemer.org

 

 

Združenie obcí Betliar – Stratená

- členovia združenia sú: obec Betliar, obec Dedinky, mesto Dobšiná, obec Gemerská Poloma, obec Gočovo, obec Henckovce, obec Kobeliarovo, obec Rejdová, obec Stratená, obec Vlachovo, obec Vyšná Slaná

 

sídlo združenia

Združenie obcí Betliar – Stratená

Obecný úrad Henckovce 60

049 23 Henckovce

 

príloha: stanovy