Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.07.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

39/2020

59,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

24.06.2020

Dodatok k poistnej zmluve

112/2019/1

3 679,56 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

19.06.2020

Zmluva o dielo

35/2020

259 224,00 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

15.06.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

37/2020

podľa cenníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

12.06.2020

Zmluva o zabezpečení predaja tovaru na poukážky

33/2020

Neuvedené

BONUS - MARKET, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

10.06.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

36/2020

Bezplatne

Okresný súd Rožňava

Obec Gemerská Poloma

05.06.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve KZ - 06/2020

KZ - 06/2020/1

45 005,00 EUR

Antónia Majerová

Obec Gemerská Poloma

01.06.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

94/2019/1

2 000,00 EUR

Ing. Marián FAŠKO PhD., audítor SKAU

Obec Gemerská Poloma

28.05.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

32/2020

58,50 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

13.05.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

30/2020

8,00 EUR

Chemkostav, a.s.

Obec Gemerská Poloma

13.05.2020

Kúpna zmluva KZ - 06/2020

KZ - 06/2020

45 005,00 EUR

Antónia Majerová

Obec Gemerská Poloma

06.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA1-1

20,00 EUR

Regina Puškášová

Obec Gemerská Poloma

05.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB153-1

40,00 EUR

Ing. Jaroslav Vešelínyi

Obec Gemerská Poloma

05.05.2020

Zmluva o dodávke plynu

25/2020

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, .s.

Obec Gemerská Poloma

29.04.2020

Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

26/2020

Neuvedené

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Gemerská Poloma

21.04.2020

Nájomná zmluva č. CRZ 1195/2020/LSR

24/2020

246,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Gemerská Poloma

17.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB209-1

40,00 EUR

Viera Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

14.04.2020

Zmluva o inzercii

23/2020

56,94 EUR

REGIONPRESS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

31.03.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení ubytovania

129/2018/1

8,00 EUR

EUROTALC, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

31.03.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

29/2020

8,00 EUR

Bc. Július Andrášik

Obec Gemerská Poloma

31.03.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

28/2020

8,00 EUR

Dominik Hrunený

Obec Gemerská Poloma

26.03.2020

Zmluva č. 320 0751 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

18/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gemerská Poloma

24.03.2020

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného práva KZ - 08/2019

KZ - 08/2019/2

15 000,00 EUR

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO

Obec Gemerská Poloma

19.03.2020

Mandátna zmluva

19/2020

3 400,00 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

12.03.2020

Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

16/2020

2 500,00 EUR

C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: