Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.03.2020

Zmluva č. 320 0751 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

18/2020

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gemerská Poloma

24.03.2020

Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného práva KZ - 08/2019

KZ - 08/2019/2

15 000,00 EUR

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO

Obec Gemerská Poloma

19.03.2020

Mandátna zmluva

19/2020

3 400,00 EUR

INPRO POPRAD, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

12.03.2020

Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania

16/2020

2 500,00 EUR

C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

11.03.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného práva KZ - 08/2019

KZ - 08/2019/1

15 000,00 EUR

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO

Obec Gemerská Poloma

03.03.2020

Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 78900986

113/2019/1

490,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

03.03.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

66/2016/3

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

02.03.2020

Zmluva o dielo

6/2020

89 169,85 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Gemerská Poloma

02.03.2020

Uznanie dlhu

15/2020

150,00 EUR

Martin Tomi

Obec Gemerská Poloma

02.03.2020

Uznanie dlhu

14/2020

300,00 EUR

Štefan Tomi

Obec Gemerská Poloma

02.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2020

20,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

28.02.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu Pomôž svojej obci

22/2020

48,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

24.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného práva

KZ - 04/2019/1

550,00 EUR

Milan Kučerák, Alena Kučeráková

Obec Gemerská Poloma

11.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002855 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

12/2020

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

10.02.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

11/2020

8,00 EUR

Michal Černický

Obec Gemerská Poloma

03.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

KZ - 009/2018/1

30 000,00 EUR

Katarína Nemčková

Obec Gemerská Poloma

31.01.2020

Kúpna zmluva

9/2020

561,00 EUR

Kirfamex s.r.o

Obec Gemerská Poloma

31.01.2020

Kúpna zmluva KZ - 01/2020

KZ 1/2020

342,32 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

21.01.2020

Zmluva o dielo

5/2020

1 200,00 EUR

Ing. arch. Mariana Šimková

Obec Gemerská Poloma

20.01.2020

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

8/2020

342,00 EUR

TOPSET Solutions

Obec Gemerská Poloma

20.01.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

4/2020

8,00 EUR

Tomáš Teluch

Obec Gemerská Poloma

17.01.2020

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

3/2020

140,00 EUR

Mgr. Lillian Bronďošová

Obec Gemerská Poloma

13.01.2020

Kúpna zmluva

2/2020

100,00 EUR

Peter Zagiba

Obec Gemerská Poloma

08.01.2020

Zmluva o odvoze a spracovaní žumpových vôd

212020

20,00 EUR

Domov seniorov Zálesák, n. o.

Obec Gemerská Poloma

08.01.2020

Príkazná zmluva č. 26//2019/PL

20/2020

150,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: