Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.11.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Gemerská Poloma

23/2017/5

3 333,22 EUR Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.11.2021

Dodatok 3/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

82/2021

podľa dodatku

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Gemerská Poloma

16.11.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB229

23,83 EUR

Magdaléna Mrázová

Obec Gemerská Poloma

16.11.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 328/2021

Neuvedené

RNDr. Zuzana Puškášová

Obec Gemerská Poloma

12.11.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

35/2020/1

259 224,00 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

03.11.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

68/2021/2

68 398,72 EUR

Richard tisza

Obec Gemerská Poloma

27.10.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 106/2021

Neuvedené

Radoslav Gunár

Obec Gemerská Poloma

22.10.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

81/2021

8,00 EUR

LF Bau s. r. o.

Obec Gemerská Poloma

20.10.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 432/2021

Neuvedené

Ing. Ondrej Červenák

Obec Gemerská Poloma

20.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB169

33,49 EUR

Ladislav Bolčák

Obec Gemerská Poloma

20.10.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

71/2018/2

562 843,13 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

19.10.2021

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/52

28/2021/2

677 110,81 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

13.10.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

68/2021/1

66 829,22 EUR

Richard tisza

Obec Gemerská Poloma

08.10.2021

Kúpna zmluva

74/2021

500,00 EUR

Ing. Slavomír Gál

Obec Gemerská Poloma

01.10.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 523/2021

Neuvedené

Ing. Slavomír Gál

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

77/2021

700,00 EUR

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

75/2021

270,00 EUR

Slovenský zväz telesne postihnutých Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 10/2021

0,50 EUR

Emília Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

73/2021

5 000,00 EUR

ŠK Polom Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

70/2021

8,00 EUR

Mgr. art Peter Mlích

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania

42/2017/3

4,10 EUR

GEMER SERVIS,s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

27.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 648/2021

Neuvedené

Ing. Ľubomír Ďuriček, CSc.

Obec Gemerská Poloma

24.09.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

72/2021

8,00 EUR

SCORP, spol. s r.o.

Obec Gemerská Poloma

23.09.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB207-1

10,00 EUR

Viera Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

22.09.2021

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

71/2021

Bezodplatne

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: