Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

16/2022/1

Neuvedené

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

16.05.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB182-1

20,00 EUR

Regina Galajdová

Obec Gemerská Poloma

13.05.2022

Zmluva o dielo o vykonaní prác

26/2022

10 207,85 EUR

BRAX-IS s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

13.05.2022

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 5/2022

0,20 EUR

Oľga Galajdová

Obec Gemerská Poloma

11.05.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

15/2022/1

Neuvedené

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

10.05.2022

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

14/2022/1

22 270,00 EUR

ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

09.05.2022

Zmluva č. 3220707 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

24/2022

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gemerská Poloma

09.05.2022

Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora

25/2022

5 622,00 EUR

ABNKA, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

03.05.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 21.11.2012

23/2022

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

22.04.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA46-1

20,00 EUR

Mgr. Zuzana Hanuštiaková

Obec Gemerská Poloma

21.04.2022

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

13/2022/1

269 174,10 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

21.04.2022

Dodatok č. 1/2022

21/2022

podľa dodatku

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Gemerská Poloma

13.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2022

7 600,00 EUR

ŠK Polom Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

12.04.2022

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/13/270

18/2022

390 208,57 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

12.04.2022

Kúpno-predajná zmluva

17/2022

6 900,00 EUR

Slavomír Sabadoš

Obec Gemerská Poloma

07.04.2022

Kúpna zmluva č. Z - 05/2022

5/2022

179,60 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

07.04.2022

Dodatok č. 1 - Zaradenie motorového vozidla do súboru

79/2020/1

162,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

06.04.2022

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419013124

77/2020/2

175,76 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

30.03.2022

Zmluva o dielo

16/2022

581 936,39 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

29.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA36

20,00 EUR

Ján Chanas

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 2/2022

Neuvedené

Ing. Štefan Greško

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

Zmluva o dielo

15/2022

252 755,96 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

23.03.2022

Kúpna zmluva

14/2022

26 706,00 EUR

ELKOPLAST SLOVAKIA s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

21.03.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 98/2022

Neuvedené

Jaroslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

Zmluva o dielo

13/2022

269 174,10 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: