Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.01.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 335/2018

Neuvedené

Emil Sentpétery

Obec Gemerská Poloma

28.12.2018

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 158/2018

Neuvedené

Nikoleta Makranská

Obec Gemerská Poloma

28.12.2018

Kúpna zmluva

125/2018

80,00 EUR

Marian Ďuríček

Obec Gemerská Poloma

27.12.2018

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 697/2018

119/2018

1 835,01 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Gemerská Poloma

27.12.2018

Zmluva o vinkulovaní peňažných prostriedkov č. 696/2018

122/2018

1 881,24 EUR

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Gemerská Poloma

20.12.2018

Dohoda č. 18/43/52a/91

120/2018

50,02 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

19.12.2018

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100307560S/2018

87/2018/2

Neuvedené

Východoslovenská energetika a.s.

Obec Gemerská Poloma

19.12.2018

Zmluva o pripojení žiadateĺa o pripojenie do distribučnej sústavy

118/2018

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

18.12.2018

Nájomná zmluva

115/2018

96,40 EUR

Magdaléna Hodermarská

Obec Gemerská Poloma

18.12.2018

Nájomná zmluva

114/2018

147,40 EUR

Júlia Kašaiová

Obec Gemerská Poloma

18.12.2018

Nájomná zmluva

113/2018

147,40 EUR

Mariana Šomšáková

Obec Gemerská Poloma

18.12.2018

Nájomná zmluva

112/2018

147,40 EUR

Ing. Štefan Sabo, PhD.

Obec Gemerská Poloma

17.12.2018

Nájomná zmluva

111/2018

147,40 EUR

Lucia Osvaldová

Obec Gemerská Poloma

17.12.2018

Nájomná zmluva

110/2018

147,40 EUR

Dominika Fajdeková

Obec Gemerská Poloma

17.12.2018

Dodatok č. 1 k zmluve č. 170/2017 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie

23/2017/1A

Neuvedené

W-Control, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

14.12.2018

Kúpna zmluva

124/2018

370,00 EUR

Zdenko Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

13.12.2018

Darovacia zmluva

117/2018

Bezplatne

Mgr. Lillian Bronďošová

Obec Gemerská Poloma

08.12.2018

Nájomná zmluva

101/2018

118,26 EUR

Jaroslav Sklenár Šestina

Obec Gemerská Poloma

06.12.2018

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - ročný rozpočet na rok 2019

23/2017/2

3 333,22 EUR Neuvedené

W-Control, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

05.12.2018

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 27/2018/1

Neuvedené

Jaroslav Suchý

Obec Gemerská Poloma

30.11.2018

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 562/2018

Neuvedené

Daniela Chomiková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2018

Dohoda č. 18/43/012/75

103/2018

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

30.11.2018

Zmluva o nájme nebytových priestorov

107/2018

50,00 EUR

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO

Obec Gemerská Poloma

23.11.2018

Darovacia zmluva

104/2018

Bezplatne

Ing.Miroslav Michalka

Obec Gemerská Poloma

21.11.2018

Dohoda č. 18/43/052/314

109/2018

6 507,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: