Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB169

33,49 EUR

Ladislav Bolčák

Obec Gemerská Poloma

20.10.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

71/2018/2

562 843,13 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

19.10.2021

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/52

28/2021/2

677 110,81 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

13.10.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

68/2021/1

66 829,22 EUR

Richard tisza

Obec Gemerská Poloma

08.10.2021

Kúpna zmluva

74/2021

500,00 EUR

Ing. Slavomír Gál

Obec Gemerská Poloma

01.10.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 523/2021

Neuvedené

Ing. Slavomír Gál

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

75/2021

270,00 EUR

Slovenský zväz telesne postihnutých Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 10/2021

0,50 EUR

Emília Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

73/2021

5 000,00 EUR

ŠK Polom Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

70/2021

8,00 EUR

Mgr. art Peter Mlích

Obec Gemerská Poloma

30.09.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní stravovania

42/2017/3

4,10 EUR

GEMER SERVIS,s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

27.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 648/2021

Neuvedené

Ing. Ľubomír Ďuriček, CSc.

Obec Gemerská Poloma

24.09.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

72/2021

8,00 EUR

SCORP, spol. s r.o.

Obec Gemerská Poloma

23.09.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB207-1

10,00 EUR

Viera Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

22.09.2021

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe

71/2021

Bezodplatne

Stredná odborná škola obchodu a služieb

Obec Gemerská Poloma

20.09.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/13

67/2021

390 208,57 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

16.09.2021

Kúpna zmluva

69/2021

30,00 EUR

Ján Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

07.09.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 390/2021

Neuvedené

Tomáš Kotlár

Obec Gemerská Poloma

07.09.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 9/2021

0,20 EUR

Emília Chocholová

Obec Gemerská Poloma

06.09.2021

Zmluva o dielo

68/2021

64 206,22 EUR

Richard tisza

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

58/2021

1 503,17 EUR

Mariana Šomšáková

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

57/2021

150,17 EUR

Dominika Fajdeková

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

61/2021

135,50 EUR

Romana Kacarová

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

65/2021

152,22 EUR

Mgr. Jurina Ferenčíková

Obec Gemerská Poloma

31.08.2021

Nájomná zmluva

64/2021

152,22 EUR

Mgr. Katarína Benedik

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: