Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB340

20,00 EUR

Jaroslav Suchý

Obec Gemerská Poloma

16.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB156

20,00 EUR

Dušan Gunár

Obec Gemerská Poloma

16.08.2022

Kúpna zmluva č. 2420727521

50/2022

480,00 EUR

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

10.08.2022

Zmluva o zabezpečení ubytovania

49/2022

12,00 EUR

Eva Hláčiková

Obec Gemerská Poloma

10.08.2022

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

117/2019/1

Neuvedené

Lucia Osvaldová

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 10/2022

Neuvedené

Igor Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 9/2022

Neuvedené

Igor Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 8/2022

Neuvedené

Igor Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Kúpna zmluva

48/2022

200,00 EUR

Mária Széplakiová

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA270-1

20,00 EUR

Július Benedik

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o dodávke plynu

47/2022

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Gemerská Poloma

02.08.2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-579/2022

46/2022

Bezodplatne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

02.08.2022

Dodatok č. 3 - Zaradenie motorového vozidla do súboru

79/2020/3

120,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

01.08.2022

Zmluva o zabezpečení ubytovania

45/2022

12,00 EUR

Lesy SR, š.p., Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica

Obec Gemerská Poloma

01.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC126

20,00 EUR

Valéria Gunárová

Obec Gemerská Poloma

29.07.2022

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 9/2022

0,50 EUR

Zuzana Antalová

Obec Gemerská Poloma

29.07.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 10/2021/1

0,50 EUR

Emília Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

28.07.2022

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-432-05051

44/2022

3 500,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Gemerská Poloma

28.07.2022

Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve č. 192021

83/2021/1

25,00 EUR

AG-doprava s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

20.07.2022

Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve o obstaraní záležitostí investora

25/2022/1

Neuvedené

ABNKA, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

15.07.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB121-1

20,00 EUR

Kristián Červenák

Obec Gemerská Poloma

15.07.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 82/2022

Neuvedené

Ján Dovec

Obec Gemerská Poloma

15.07.2022

Darovacia zmluva

43/2022

Neuvedené

Skupina darujúcich

Obec Gemerská Poloma

07.07.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 502/2022

Neuvedené

Ondrej Hatvaník

Obec Gemerská Poloma

07.07.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 177/2022

Neuvedené

Jarmila Grešková

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: