Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
20.07.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

42/2020

4 000,00 EUR

ŠK Polom Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

20.07.2020

Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

41/2020

podľa cenníka

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Gemerská Poloma

07.07.2020

Zmluva o dielo

38/2020

37 557,61 EUR

Juraj Lukáč - DUMYS

Obec Gemerská Poloma

03.07.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

40/2020

8,00 EUR

J.B.Trend, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

01.07.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

39/2020

59,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

24.06.2020

Dodatok k poistnej zmluve

112/2019/1

3 679,56 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

19.06.2020

Zmluva o dielo

35/2020

259 224,00 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

16.06.2020

Zmluva o odvádzaná a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 774/2020

Neuvedené

Bc. Marcel Róth

Obec Gemerská Poloma

15.06.2020

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

37/2020

podľa cenníka

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

12.06.2020

Zmluva o zabezpečení predaja tovaru na poukážky

33/2020

Neuvedené

BONUS - MARKET, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

10.06.2020

Dohoda o zabezpečení trestu povinnej práce

36/2020

Bezplatne

Okresný súd Rožňava

Obec Gemerská Poloma

09.06.2020

Kúpna zmluva

45/2020

335,20 EUR

Drieň, spol. s r.o.

Obec Gemerská Poloma

07.06.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA290

20,00 EUR

Viera Ferencová

Obec Gemerská Poloma

05.06.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

34/2020

8,00 EUR

Inžinierske a dopravné stavby, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

05.06.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve KZ - 06/2020

KZ - 06/2020/1

45 005,00 EUR

Antónia Majerová

Obec Gemerská Poloma

01.06.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb

94/2019/1

2 000,00 EUR

Ing. Marián FAŠKO PhD., audítor SKAU

Obec Gemerská Poloma

28.05.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

32/2020

58,50 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

13.05.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

30/2020

8,00 EUR

Chemkostav, a.s.

Obec Gemerská Poloma

13.05.2020

Kúpna zmluva KZ - 06/2020

KZ - 06/2020

45 005,00 EUR

Antónia Majerová

Obec Gemerská Poloma

06.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA1-1

20,00 EUR

Regina Puškášová

Obec Gemerská Poloma

05.05.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB153-1

40,00 EUR

Ing. Jaroslav Vešelínyi

Obec Gemerská Poloma

05.05.2020

Zmluva o dodávke plynu

25/2020

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, .s.

Obec Gemerská Poloma

29.04.2020

Dodatok 2/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

26/2020

Neuvedené

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Gemerská Poloma

21.04.2020

Nájomná zmluva č. CRZ 1195/2020/LSR

24/2020

246,00 EUR

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik

Obec Gemerská Poloma

17.04.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB209-1

40,00 EUR

Viera Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: