Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.11.2020

Zmluva o dielo

64/2020

41 859,89 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Gemerská Poloma

12.11.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena VB - 04/2017

VB - 04/2017

Bezodplatne

Skupina povinných z vecného bremena

Obec Gemerská Poloma

10.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

65/2020

100,00 EUR

Regionálne združenie Gemersko

Obec Gemerská Poloma

02.11.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

59/2020/1

90,00 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

30.10.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - ročný rozpočet na rok 2021

23/2017/4

3 333,22 EUR

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

23.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA291

30,00 EUR

Zuzana Račková

Obec Gemerská Poloma

22.10.2020

Kúpna zmluva číslo KZ - 04/2020

KZ - 04/2020

848,10 EUR

Milan Chochol, Mária Chocholová

Obec Gemerská Poloma

21.10.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 62/2020

Neuvedené

Mária Dovalová

Obec Gemerská Poloma

12.10.2020

Príkazná zmluva č. 02 VO/07/2020/POI

62/2020

Bezodplatne

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

12.10.2020

Kúpna zmluva

60/2020

100,00 EUR

Mgr. Jurina Ferenčíková

Obec Gemerská Poloma

30.09.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

69/2020

24,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

30.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8194/2019

55/2019/1

0,06 EUR

MAGNA ENERGIA s.s.

Obec Gemerská Poloma

28.09.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce Gemerská Poloma

130/2016/1

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Gemerská Poloma

25.09.2020

Kúpna zmluva

59/2020

90,00 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB6-1

40,00 EUR

Ján Bodnár

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Kúpna zmluva

54/2020

85,00 EUR

Veronika Bajúsová

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Kúpna zmluva

57/2020

20 040,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Kúpna zmluva

56/2020

119 640,00 EUR

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Kúpna zmluva

55/2020

6 180,00 EUR

Róbert Bartuš, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

18.09.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

58/2020

8,00 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

17.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

53/2020

400,00 EUR

Športový strelecký klub Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

16.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

61/2020

600,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

11.09.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

52/2020

8,00 EUR

R.S.U. MONTAR Sp. z o.o.

Obec Gemerská Poloma

11.09.2020

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

49/2020

260,00 EUR

MUDr. Martina Balážová

Obec Gemerská Poloma

07.09.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 411/2020

Neuvedené

Emília Gunárová

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: