Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
25.11.2019

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 18/2019

0,20 EUR

Júlia Kolesárová

Obec Gemerská Poloma

25.11.2019

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena KZ - 04/2019

KZ - 04/2019

550,00 EUR

Milan Kučerák, Alena Kučeráková

Obec Gemerská Poloma

22.11.2019

Kúpna zmluva

99/2019

2 500,00 EUR

Miroslav Nemčko

Obec Gemerská Poloma

21.11.2019

Dohoda číslo 19/43/052/443

98/2019

6 476,40 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

19.11.2019

Zmluva o zabezpečení ubytovania

97/2019

8,00 EUR

Peter Dendis

Obec Gemerská Poloma

15.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA46

20,00 EUR

Ondrej Olexa

Obec Gemerská Poloma

14.11.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019

95/2019

5 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Košice

Obec Gemerská Poloma

13.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB303

40,00 EUR

Mgr. Ľubica Dojčárová

Obec Gemerská Poloma

12.11.2019

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB193

20,00 EUR

MUDr. Peter Krokavec

Obec Gemerská Poloma

07.11.2019

Zmluva o poskytovaní fotografických služieb google business view

93/2019

740,00 EUR

Alphabet s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

06.11.2019

Darovacia zmluva DZ - 003/2018

DZ 003/2018

Bezplatne

Skupina darujúcich

Obec Gemerská Poloma

06.11.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 31/2019

Neuvedené

Ján Payer

Obec Gemerská Poloma

05.11.2019

Dodatok k poistnej zmluve č. 72901194

81/2015/13

10,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

05.11.2019

Dodatok k poistnej zmluve č. 78900701

71/2016/2

98,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

05.11.2019

Zmluva o zabezpečení ubytovania

91/2019

8,00 EUR

Bruno Jakubec

Obec Gemerská Poloma

04.11.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 495/2019

Neuvedené

Zuzana Lavrincová

Obec Gemerská Poloma

31.10.2019

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 207/2019

Neuvedené

BASHTO SPORTS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

29.10.2019

Dohoda číslo: 19/43/054/176

86/2019

6 660,15 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

29.10.2019

Kúpna zmluva KZ - 11/2019

KZ - 11/2019

1 039,50 EUR

Skupina kupujúcich

Obec Gemerská Poloma

29.10.2019

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného práva KZ - 08/2019

KZ - 08/2019

15 000,00 EUR

Ondrej Bašták Ďurán BASHTO

Obec Gemerská Poloma

15.10.2019

Príkazná zmluva č. VO/02/2019/POI

92/2019

30,00 EUR

Komunál-Servis s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

15.10.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta

90/2019

Neuvedené

DOXX Stravné lístky s r.o.

Obec Gemerská Poloma

15.10.2019

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve KZ 07/2019

KZ 07/2019/1

Neuvedené

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

14.10.2019

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

94/2019

2 000,00 EUR

Ing. Marián FAŠKO PhD., audítor SKAU

Obec Gemerská Poloma

14.10.2019

Zmluva o vklade hotovostí v bezpečnostných jednorazových obaloch

81/2019

Neuvedené

Všeobecná úverová banka, a. s.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: