Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB17

40,31 EUR

Ružena Gazdíková

Obec Gemerská Poloma

05.12.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 175/2016

Neuvedené

Jozef Lanyi a manž. Anna

Obec Gemerská Poloma

02.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB56

40,00 EUR

Mária Polgárová

Obec Gemerská Poloma

02.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA31

23,34 EUR

Mária Polgárová

Obec Gemerská Poloma

02.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA30

34,34 EUR

Mária Polgárová

Obec Gemerská Poloma

02.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA63

20,00 EUR

Mária Polgárová

Obec Gemerská Poloma

02.12.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 335/2016

Neuvedené

Ladislav Tamáš

Obec Gemerská Poloma

02.12.2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

4/2016/1

0,00 EUR

ČECH, s.r.o. Ing. Viliam Čech

Obec Gemerská Poloma

01.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC35

20,00 EUR

Ondrej Krajec

Obec Gemerská Poloma

01.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB326

10,00 EUR

Ondrej Krajec

Obec Gemerská Poloma

01.12.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB324

20,96 EUR

Ondrej Krajec

Obec Gemerská Poloma

01.12.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 584/2016

Neuvedené

Štefan Šmelko a manž. Emília

Obec Gemerská Poloma

01.12.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 424/2016

Neuvedené

Ondrej Dovica

Obec Gemerská Poloma

01.12.2016

Kúpna zmluva KZ 53/2016

KZ 53/2016

55,00 EUR

Milan Ruman

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB258

20,00 EUR

Emília Šmelková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB257

20,00 EUR

Emília Šmelková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB256

40,00 EUR

Emília Šmelková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB246

20,00 EUR

Emília Šmelková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB53

14,20 EUR

Mária Ďurajová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB50

20,00 EUR

Milan Lipták

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA218

40,00 EUR

Milan Lipták

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA104

17,72 EUR

Milan Lipták

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

133/2016

45,50 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Dohoda č. 16/43/012/77

112/2016

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

30.11.2016

Dodatok č. 1

90/2015/1

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: