Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
26.04.2021

Kúpna zmluva

17/2021

165,00 EUR

Ondrej Gunár

Obec Gemerská Poloma

21.04.2021

Poistná zmluva

14/2021

120,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

21.04.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 4/2021

0,20 EUR

Jarmila Romoková

Obec Gemerská Poloma

19.04.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

13/2021

8,00 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Gemerská Poloma

16.04.2021

Dodatok č. 7 k zmluve č. 60-000105306PO2015

21/2021

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice

Obec Gemerská Poloma

09.04.2021

Zmluva o grantovom účte

12/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Gemerská Poloma

07.04.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 374/2021

Neuvedené

Tomáš Reiner

Obec Gemerská Poloma

15.03.2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke

68/2020/1

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Gemerská Poloma

04.03.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB338

20,00 EUR

Zuzana Červenáková

Obec Gemerská Poloma

22.02.2021

Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

66/2016/4

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

12.02.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

9/2021

8,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

12.02.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 124/2021

Neuvedené

Patrik Spišiak

Obec Gemerská Poloma

12.02.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB184-1

40,00 EUR

Nikola Soldanová

Obec Gemerská Poloma

09.02.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

10/2021

15,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

04.02.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 19/2021

Neuvedené

Katarína Holmoková

Obec Gemerská Poloma

04.02.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 3/2021

0,20 EUR

Ján Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

03.02.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 2/2021

0,20 EUR

Anna Benediková

Obec Gemerská Poloma

03.02.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 1/2021

0,20 EUR

Július Benedik

Obec Gemerská Poloma

31.01.2021

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 12/2016/5

0,01 EUR

Zuzana Dovicová

Obec Gemerská Poloma

31.01.2021

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 13/2016/4

0,01 EUR

Emília Ďuričeková

Obec Gemerská Poloma

21.01.2021

Zmluva o dielo

8/2021

35,00 EUR

KB Project s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

21.01.2021

Poistná zmluva

7/2021

120,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

20.01.2021

Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8194/2019

55/2019/3

0,06 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Gemerská Poloma

20.01.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB204-1

40,00 EUR

JUDr. Ľubomír Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

19.01.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

6/2021

8,00 EUR

Miroslav Pilár

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: