Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
02.03.2020

Zmluva o dielo

6/2020

89 169,85 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Gemerská Poloma

02.03.2020

Uznanie dlhu

15/2020

150,00 EUR

Martin Tomi

Obec Gemerská Poloma

02.03.2020

Uznanie dlhu

14/2020

300,00 EUR

Štefan Tomi

Obec Gemerská Poloma

02.03.2020

Zmluva o nájme nebytových priestorov

7/2020

20,00 EUR

Pozemkové spoločenstvo Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

28.02.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu Pomôž svojej obci

22/2020

48,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

24.02.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 372/2020

Neuvedené

Matej Kučerák

Obec Gemerská Poloma

24.02.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 684/2020

Neuvedené

BONUS - MARKET, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného práva

KZ - 04/2019/1

550,00 EUR

Milan Kučerák, Alena Kučeráková

Obec Gemerská Poloma

11.02.2020

Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002855 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

12/2020

30 000,00 EUR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

10.02.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

11/2020

8,00 EUR

Michal Černický

Obec Gemerská Poloma

03.02.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

KZ - 009/2018/1

30 000,00 EUR

Katarína Nemčková

Obec Gemerská Poloma

31.01.2020

Kúpna zmluva

9/2020

561,00 EUR

Kirfamex s.r.o

Obec Gemerská Poloma

31.01.2020

Kúpna zmluva KZ - 01/2020

KZ 1/2020

342,32 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

24.01.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB6-1

20,00 EUR

Milan Spišiak

Obec Gemerská Poloma

21.01.2020

Zmluva o dielo

5/2020

1 200,00 EUR

Ing. arch. Mariana Šimková

Obec Gemerská Poloma

20.01.2020

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

8/2020

342,00 EUR

TOPSET Solutions

Obec Gemerská Poloma

20.01.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

4/2020

8,00 EUR

Tomáš Teluch

Obec Gemerská Poloma

17.01.2020

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

3/2020

140,00 EUR

Mgr. Lillian Bronďošová

Obec Gemerská Poloma

13.01.2020

Kúpna zmluva

2/2020

100,00 EUR

Peter Zagiba

Obec Gemerská Poloma

08.01.2020

Zmluva o odvoze a spracovaní žumpových vôd

21/2020

20,00 EUR

Domov seniorov Zálesák, n. o.

Obec Gemerská Poloma

08.01.2020

Príkazná zmluva č. 26//2019/PL

20/2020

150,00 EUR

Komunál - Servis, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2019

Nájomná zmluva

129/2019

20,00 EUR

Ján Rusňák

Obec Gemerská Poloma

31.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

128/2019

62,00 EUR

Jaroslav Spišiak

Obec Gemerská Poloma

31.12.2019

Zmluva o nájme rodinného domu

127/2019

35,00 EUR

Zuzana Jergová r. Kolesárová

Obec Gemerská Poloma

31.12.2019

Zmluva o nájme nebytových priestorov

126/2019

55,00 EUR

ProfMed, s. r. o.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: