Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB82

21,17 EUR

Gizela Sústriková

Obec Gemerská Poloma

18.07.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

57/2017

6,00 EUR

DACH, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

18.07.2017

Dohoda číslo 17/43/051/69 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy

50/2017

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

18.07.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

49/2017

6,00 EUR

Peter Šurc

Obec Gemerská Poloma

14.07.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 24/2017

Neuvedené

Zoltán Kučerák

Obec Gemerská Poloma

12.07.2017

Zámenná zmluva ZZ 006/2017

ZZ 006/2017

554,00 EUR

Skupina zamieňajúcich

Obec Gemerská Poloma

12.07.2017

Záložná zmluva č. 800/217/2017

45/2017

293 475,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Gemerská Poloma

11.07.2017

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí

51/2017

60,00 EUR

Mesto Košice

Obec Gemerská Poloma

10.07.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 463/2017

Neuvedené

Edita Bodnárová

Obec Gemerská Poloma

10.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti

48/2017

9 240,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

10.07.2017

Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov

47/2017

96 750,00 EUR

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

07.07.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 615/2017

Neuvedené

Ing. Radoslav Fafrák

Obec Gemerská Poloma

07.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB46

41,15 EUR

Zuzana Červenáková

Obec Gemerská Poloma

07.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB83

40,00 EUR

Anna Breznenová

Obec Gemerská Poloma

07.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB8

29,69 EUR

Anna Breznenová

Obec Gemerská Poloma

07.07.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 405/2017

Neuvedené

Tomáš Puškáš

Obec Gemerská Poloma

07.07.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 313/2017

Neuvedené

Ján Šimun, Erika Šimunová

Obec Gemerská Poloma

06.07.2017

Zmluva o úvere

43/2017

225 750,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Gemerská Poloma

03.07.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

56/2017

6,00 EUR

EUROTALC, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

30.06.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 501/2017

Neuvedené

Juliana Mlynáriková

Obec Gemerská Poloma

30.06.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 370/2017

Neuvedené

Michal Kotlár

Obec Gemerská Poloma

30.06.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 226/2017

Neuvedené

Štefan Krajec

Obec Gemerská Poloma

30.06.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 162/2017

Neuvedené

Ivan Gunár a manž. Viera

Obec Gemerská Poloma

30.06.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 106/2017

Neuvedené

Gejza Gunár, Vlasta Gunárová

Obec Gemerská Poloma

30.06.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 38/2017

Neuvedené

Miloš Gunár a manž. Iveta

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: