Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
13.04.2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

19/2022

7 600,00 EUR

ŠK Polom Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

12.04.2022

Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2019-56/13/270

18/2022

390 208,57 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

12.04.2022

Kúpno-predajná zmluva

17/2022

6 900,00 EUR

Slavomír Sabadoš

Obec Gemerská Poloma

07.04.2022

Kúpna zmluva č. Z - 05/2022

5/2022

179,60 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

07.04.2022

Dodatok č. 1 - Zaradenie motorového vozidla do súboru

79/2020/1

162,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

06.04.2022

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve 4419013124

77/2020/2

175,76 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

30.03.2022

Zmluva o dielo

16/2022

581 936,39 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

29.03.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA36

20,00 EUR

Ján Chanas

Obec Gemerská Poloma

25.03.2022

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

11/2022/1

138 720,00 EUR

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 2/2022

Neuvedené

Ing. Štefan Greško

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

Zmluva o dielo

15/2022

252 755,96 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

23.03.2022

Kúpna zmluva

14/2022

26 706,00 EUR

Elkoplast Slovakia s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

21.03.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 98/2022

Neuvedené

Jaroslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

Zmluva o dielo

13/2022

269 174,10 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

14.03.2022

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Gemerská Poloma - Dodatok č. 1

23/2017/6

3 559,20 EUR Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

03.03.2022

Zmluva o manažmente projetku

12/2022

2 400,00 EUR

MP Profit PB, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

28.02.2022

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravovania

42/2017/4

4,50 EUR

GEMER SERVIS,s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

28.02.2022

Zmluva o zabezpečení ubytovania

7/2022

8,00 EUR

Peter Kováčik

Obec Gemerská Poloma

28.02.2022

Kúpna zmluva

11/2022

138 720,00 EUR

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

28.02.2022

Kúpna zmluva

10/2022

19 400,00 EUR

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

28.02.2022

Kúpna zmluva

9/2022

21 480,00 EUR

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

28.02.2022

Kúpna zmluva

8/2022

46 080,00 EUR

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.02.2022

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 4/2022

0,20 EUR

Mária Šimúnová

Obec Gemerská Poloma

10.02.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB339

10,00 EUR

Marek Vais

Obec Gemerská Poloma

09.02.2022

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. Z1/2022

1/2022/1

128 100,80 EUR

DUMYS Lukáč Rožňava

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: