Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.07.2016

Dodatok č.3 k poistnej zmluve č. 72901194

81/2015/3

10,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

11.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 232/2016

Neuvedené

Ondrej Krajec, Alžbeta Jasenková

Obec Gemerská Poloma

07.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 645/2016

Neuvedené

Miroslav Ďuriček, Tatiana Ďuričeková

Obec Gemerská Poloma

07.07.2016

Zmluva o zriadení vecného bremena

65/2016

3 780,00 EUR

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava

Obec Gemerská Poloma

06.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 506/2016

Neuvedené

Juraj Sústrik, Emília Sústriková

Obec Gemerská Poloma

06.07.2016

Zmluva o úvere

64/2016

220 200,00 EUR

Štátny fond rozvoja bývania

Obec Gemerská Poloma

04.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 488/2016

Neuvedené

Mária Hudáková

Obec Gemerská Poloma

04.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 470/2016

Neuvedené

Milan Barto

Obec Gemerská Poloma

04.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 302/2016

Neuvedené

Ján Kalina, Zuzana Kalinová

Obec Gemerská Poloma

04.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 156/2016

Neuvedené

Libuša Mlynárová

Obec Gemerská Poloma

04.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 134/2016

Neuvedené

Valéria Mikolajová

Obec Gemerská Poloma

01.07.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 644/2016

Neuvedené

Ján Lipták

Obec Gemerská Poloma

01.07.2016

Nájomná zmluva

88/2016

1,00 EUR

Športový klub Polom Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

30.06.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 501/2016

Neuvedené

Štefan Mlynárik

Obec Gemerská Poloma

30.06.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 230/2016

Neuvedené

Ján Revúcky, Miroslava Revúcka

Obec Gemerská Poloma

30.06.2016

Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

74/2016

0,00 EUR

INSA, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

30.06.2016

Nájomná zmluva

67/2016

100,00 EUR

Mária Széplakiová

Obec Gemerská Poloma

30.06.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

66/2016

0,00 EUR

NATUR-PACK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

29.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 380/2016

Neuvedené

Zuzana Fafráková

Obec Gemerská Poloma

28.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 102/2016

Neuvedené

Ján Šimšík, Mária Šimšíková

Obec Gemerská Poloma

27.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 581/2016

Neuvedené

Ing. Ján Lišuch

Obec Gemerská Poloma

27.06.2016

Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie

60/2016

4 850,00 EUR

ArchArt s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

27.06.2016

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

61/2016

0,00 EUR

Orange Slovensko, a.s.

Obec Gemerská Poloma

24.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 590/2016

Neuvedené

Ľubomír Michalka, Emília Michalková

Obec Gemerská Poloma

24.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 349/2016

Neuvedené

Viera Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: