Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.01.2016

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-11936

18/2016

793,53 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

90/2015

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Nájomná zmluva

83/2015

658,57 EUR

ROMED, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Dohoda č.15/43/010/72

76/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 11-4-11936

82/2015

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

79/2015

36,00 EUR

Mesto Košice

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o poskytnutí fianančných prostiredkov

78/2015

24,00 EUR

Mesto Košice

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

77/2015

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

29.12.2015

Dohoda č.15/43/054/164

71/2015

4 864,05 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

22.12.2015

Zámenná zmluva

ZZ 9/2015

Neuvedené

Emília Priesterová

Obec Gemerská Poloma

22.12.2015

Zmluva o dielo

66/2015

8 000,00 EUR

Zuzana Kintšerová

Obec Gemerská Poloma

21.12.2015

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo

75/2015

0,00 EUR

GEOTOP Košice, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

18.12.2015

Poistná zmluva č. 72901194

81/2015

10,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

17.12.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času

80/2015

72,00 EUR

Mesto Rožňava

Obec Gemerská Poloma

14.12.2015

Poistná zmluva

57/2015

373,60 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

11.12.2015

Dohoda č.15/43/52a/332

58/2015

1 429,20 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

10.12.2015

Kúpna zmluva

KZ 66/2015

69,80 EUR

Antal a spol.

Obec Gemerská Poloma

26.11.2015

Dohoda č.15/43/052/813

61/2015

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

21.11.2015

Kúpna zmluva

68/2015

27 324,65 EUR

CIRPAL - Cirbus Štefan

Obec Gemerská Poloma

11.11.2015

Zmluva na uloženie výkopovej zeminy

49/2015

1,00 EUR

EUROTALC, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

26.10.2015

Dohoda č.15/43/054/114

72/2015

11 264,67 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

23.10.2015

Zmluva o výpožičke

74/2015

Neuvedené

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

31.07.2015

Zmluva o ubytovaní

34/2015

4,00 EUR

Dominik Hrunený

Obec Gemerská Poloma

31.07.2015

Zmluva o ubytovaní

33/2015

4,00 EUR

Bc. Július Andrášik

Obec Gemerská Poloma

30.05.2015

Nájomná zmluva NZ 2/2015

88/2015

Neuvedené

Štefan Valko

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: