Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 473/2016

Neuvedené

Pavol Galajda

Obec Gemerská Poloma

14.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 314/2016

Neuvedené

Ján Krčmár a Mária Krčmárová

Obec Gemerská Poloma

13.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 283/2016

Neuvedené

Ondrej Barto

Obec Gemerská Poloma

13.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 158/2016

Neuvedené

Mgr. Viera Jungová

Obec Gemerská Poloma

13.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 109/2016

Neuvedené

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

10.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 141/2016

Neuvedené

Zdena Máleková, Zuzana Madáčová

Obec Gemerská Poloma

10.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 37/2016

Neuvedené

Juliana Breznaníková

Obec Gemerská Poloma

10.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 34/2016

Neuvedené

Bartolomej Gubek

Obec Gemerská Poloma

10.06.2016

Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb

63/2016

5 760,00 EUR

SYNERGIES, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

10.06.2016

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

45/2016/2

1 213,08 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

09.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 739/2016

Neuvedené

Ján Bodnár, Valéria Bodnárová

Obec Gemerská Poloma

09.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 299/2016

Neuvedené

Ondrej Žúdel

Obec Gemerská Poloma

09.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 140/2016

Neuvedené

Ľubica Róthová

Obec Gemerská Poloma

09.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 44/2016

Neuvedené

Juraj Sústrik, Ing. Agnesa Sústriková

Obec Gemerská Poloma

08.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 510/2016

Neuvedené

Ján Ďuriček, Zuzana Ďuričeková

Obec Gemerská Poloma

08.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 411/2016

Neuvedené

Zuzana Štefanková

Obec Gemerská Poloma

08.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 298/2016

Neuvedené

Milan Hlaváč, Anna Hlaváčová

Obec Gemerská Poloma

08.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 289/2016

Neuvedené

Dušan Žúdel

Obec Gemerská Poloma

08.06.2016

Dohoda č. 16/43/052/43

57/2016

7 587,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 646/2016

Neuvedené

Ing. Jaroslav Vešelínyi

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 588/2016

Neuvedené

Štefan Gallo, Mária Gallová

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 509/2016

Neuvedené

Ján Mlynárik, Zuzana Mlynáriková

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 496/2016

Neuvedené

Zuzana Galajdová

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 296/2016

Neuvedené

Jarmila Ovečková, Zlatica Copláková

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

45/2016/1

37 926,33 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: