Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
16.12.2021

Zmluva o dielo

98/2021

20 000,00 EUR

UP Geo s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

10.12.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

88/2021

8,00 EUR

GART sk s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

02.12.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 14/2021

0,20 EUR

Ján Greško

Obec Gemerská Poloma

01.12.2021

Kúpna zmluva

85/2021

803,00 EUR

Ing. Peter Halasz

Obec Gemerská Poloma

30.11.2021

Nájomná zmluva

84/2021

152,22 EUR

Ing. Peter Kuchta

Obec Gemerská Poloma

30.11.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z312081BJH101

79/2021

27 200,00 EUR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

29.11.2021

Darovacia zmluva

86/2021

Bezodplatne

Milan Kučerák, Alena Kučeráková

Obec Gemerská Poloma

26.11.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 13/2021

0,20 EUR

Božena Cirbusová

Obec Gemerská Poloma

26.11.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 12/2021

0,20 EUR

Štefan Chochol Jegla

Obec Gemerská Poloma

26.11.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 11/2021

0,20 EUR

Mária Chocholová Jeglová

Obec Gemerská Poloma

26.11.2021

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - ročný rozpočet na rok 2022

23/2017/5

3 333,22 EUR Neuvedené

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.11.2021

Poistná zmluva

87/2021

90,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

24.11.2021

Dodatok 3/2021 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

82/2021

podľa dodatku

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Gemerská Poloma

18.11.2021

Dohoda číslo 21/43/054/607

80/2021

10 248,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

16.11.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB229

23,83 EUR

Magdaléna Mrázová

Obec Gemerská Poloma

16.11.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 328/2021

Neuvedené

RNDr. Zuzana Puškášová

Obec Gemerská Poloma

12.11.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

35/2020/1

259 224,00 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

10.11.2021

Rámcová zmluva

83/2021

25,00 EUR

AG-doprava s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

03.11.2021

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

68/2021/2

68 398,72 EUR

Tisza Richard Rožňava

Obec Gemerská Poloma

27.10.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 106/2021

Neuvedené

Radoslav Gunár

Obec Gemerská Poloma

22.10.2021

Rámcová zmluva na poskytovanie služieb

78/2021

30,00 EUR

D.I.D projekt Gánovce

Obec Gemerská Poloma

22.10.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

81/2021

8,00 EUR

LF Bau s. r. o.

Obec Gemerská Poloma

20.10.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 432/2021

Neuvedené

Ing. Ondrej Červenák

Obec Gemerská Poloma

20.10.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB169

33,49 EUR

Ladislav Bolčák

Obec Gemerská Poloma

20.10.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

71/2018/2

562 843,13 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: