Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
21.12.2015

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo

75/2015

0,00 EUR

GEOTOP Košice, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

18.12.2015

Poistná zmluva č. 72901194

81/2015

10,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

17.12.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času

80/2015

72,00 EUR

Mesto Rožňava

Obec Gemerská Poloma

14.12.2015

Poistná zmluva

57/2015

373,60 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

11.12.2015

Dohoda č.15/43/52a/332

58/2015

1 429,20 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

10.12.2015

Kúpna zmluva

KZ 66/2015

69,80 EUR

Antal a spol.

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 27/2015

0,20 EUR

Mária Murzová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 28/2015

0,20 EUR

Ondrej Chochol

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 29/2015

0,20 EUR

Mária Madáčová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 30/2015

0,20 EUR

Ján Cirbus

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 31/2015

0,20 EUR

Emília Kolesárová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 32/2015

0,20 EUR

Hanna Balážová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 26/2015

0,20 EUR

Ján Gál

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 25/2015

0,20 EUR

Anna Madáčová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 24/2015

0,20 EUR

Ladislav Bolčák

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 23/2015

0,20 EUR

Júlia Liptáková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 22/2015

0,20 EUR

Mária Sústriková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 21/2015

0,20 EUR

Bartolomej Spišiak

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 20/2015

0,20 EUR

Ján Barto

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 19/2015

0,20 EUR

Mária Puškášová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 18/2015

0,20 EUR

Juliana Breznaníková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 17/2015

0,20 EUR

Zuzana Dovicová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 16/2015

0,20 EUR

Emília Červenáková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 15/2015

0,20 EUR

Mária Kučeráková

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 14/2015

0,20 EUR

Nadežda Žúdelová

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: