Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
08.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 298/2016

Neuvedené

Milan Hlaváč, Anna Hlaváčová

Obec Gemerská Poloma

08.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 289/2016

Neuvedené

Dušan Žúdel

Obec Gemerská Poloma

08.06.2016

Dohoda č. 16/43/052/43

57/2016

7 587,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 646/2016

Neuvedené

Ing. Jaroslav Vešelínyi

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 588/2016

Neuvedené

Štefan Gallo, Mária Gallová

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 509/2016

Neuvedené

Ján Mlynárik, Zuzana Mlynáriková

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 496/2016

Neuvedené

Zuzana Galajdová

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 296/2016

Neuvedené

Jarmila Ovečková, Zlatica Copláková

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

45/2016/1

37 926,33 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

07.06.2016

Dohoda č. 16/43/52a/141

56/2016

1 950,96 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

06.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 743/2016

Neuvedené

Marek Blaško

Obec Gemerská Poloma

06.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 493/2016

Neuvedené

Juraj Hatvaník a Mária Hatvaníková

Obec Gemerská Poloma

06.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 324/2016

Neuvedené

Milan Dovala, Elena Dovalová

Obec Gemerská Poloma

06.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 193/2016

Neuvedené

Mgr. Marián Chochol

Obec Gemerská Poloma

06.06.2016

Zmluva o odvádzaní splaškovej odpadovej vody verejnou kanalizáciou v obci Gemerská Poloma

ZK 55/2016

Neuvedené

Vladimír Kniška

Obec Gemerská Poloma

03.06.2016

Zmluva o dielo

62/2016

2 930,00 EUR

Agentúra pre rozvoj Gemera

Obec Gemerská Poloma

31.05.2016

Zmluva o termínovanom úvere - Dodatok č. 1

55/2016

287 457,00 EUR

Všeobecná úverová banka, a. s.

Obec Gemerská Poloma

27.05.2016

Dohoda č. 16/43/054/164

54/2016

8 213,25 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

27.05.2016

Dodatok č.1 k zmluve

53/2016

0,00 EUR

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice

Obec Gemerská Poloma

25.05.2016

Zmluva o dodávke plynu

52/2016

0,00 EUR

SPP a.s. Bratislava

Obec Gemerská Poloma

25.05.2016

Dohoda č.16/43/012/6

51/2016

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

24.05.2016

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 3/2016

0,20 EUR

Štefan Krajec

Obec Gemerská Poloma

24.05.2016

Zmluva o plnení podmienok na prevádzkovanie infraštruktúrneho majetku

50/2016

0,00 EUR

ALVEST, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

23.05.2016

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

49/2016

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

19.05.2016

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

48/2016

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: