Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.01.2016

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve č. 11-4-11936

18/2016

793,53 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest

90/2015

0,00 EUR

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Nájomná zmluva

83/2015

658,57 EUR

ROMED, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Dohoda č.15/43/010/72

76/2015

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Dodatok č.1 k poistnej zmluve č. 11-4-11936

82/2015

Neuvedené

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

79/2015

36,00 EUR

Mesto Košice

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o poskytnutí fianančných prostiredkov

78/2015

24,00 EUR

Mesto Košice

Obec Gemerská Poloma

31.12.2015

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

77/2015

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

29.12.2015

Dohoda č.15/43/054/164

71/2015

4 864,05 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

22.12.2015

Zámenná zmluva

ZZ 9/2015

Neuvedené

Emília Priesterová

Obec Gemerská Poloma

22.12.2015

Zmluva o dielo

66/2015

8 000,00 EUR

Zuzana Kintšerová

Obec Gemerská Poloma

21.12.2015

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo

75/2015

0,00 EUR

GEOTOP Košice, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

18.12.2015

Poistná zmluva č. 72901194

81/2015

10,00 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

17.12.2015

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť centier voľného času

80/2015

72,00 EUR

Mesto Rožňava

Obec Gemerská Poloma

14.12.2015

Poistná zmluva

57/2015

373,60 EUR

Union poisťovňa, a.s.

Obec Gemerská Poloma

11.12.2015

Dohoda č.15/43/52a/332

58/2015

1 429,20 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

10.12.2015

Kúpna zmluva

KZ 66/2015

69,80 EUR

Antal a spol.

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 27/2015

0,20 EUR

Mária Murzová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 28/2015

0,20 EUR

Ondrej Chochol

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 29/2015

0,20 EUR

Mária Madáčová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 30/2015

0,20 EUR

Ján Cirbus

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 31/2015

0,20 EUR

Emília Kolesárová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 32/2015

0,20 EUR

Hanna Balážová

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 26/2015

0,20 EUR

Ján Gál

Obec Gemerská Poloma

30.11.2015

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 25/2015

0,20 EUR

Anna Madáčová

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: