Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.04.2016

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

42/2016

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

15.04.2016

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 1/2016

0,20 EUR

Ján Šafár

Obec Gemerská Poloma

14.04.2016

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy

43/2016

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

13.04.2016

Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny

41/2016

Neuvedené

Východoslovenská distribučná, a.s.

Obec Gemerská Poloma

06.04.2016

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

25/2016

400,00 EUR

ALVEST, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

04.04.2016

Dodatok č.7 k zmluve o poskytnutí NFP

21/2016

0,00 EUR

Ministerstvo hospodárstva SR

Obec Gemerská Poloma

04.04.2016

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnje požiarnej ochrany SR

172016

2 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gemerská Poloma

01.04.2016

Kúpna zmluva

22/2016

400,00 EUR

Ondrej Romok

Obec Gemerská Poloma

29.03.2016

Zamestnávateľská zmluva

19/2016

0,00 EUR

STABILITA, d.d.s., a.s.

Obec Gemerská Poloma

23.03.2016

Dohoda č.16/43/054/127

16/2016

29 513,16 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

16.03.2016

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

24/2016

0,20 EUR

Ondrej Bašták Ďurán

Obec Gemerská Poloma

15.03.2016

Zmluva o dielo

15/2016

357 999,95 EUR

EUROVIA SK, a.s.

Obec Gemerská Poloma

11.03.2016

Zmluva o zabezpečení ubytovania

14/2016

0,00 EUR

Oberle, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

10.03.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

13/2016

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

10.03.2016

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Magio Internet

12/2016

0,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

10.03.2016

Kúpna zmluva

KZ 102/2015

613,00 EUR

Mária Kolesárová

Obec Gemerská Poloma

03.03.2016

Dodatok č. 4 k Zmluve o relizácii projektu

9/2016

0,00 EUR

Úrad vlády SR

Obec Gemerská Poloma

01.03.2016

Zmluva o dielo

23/2016

500,00 EUR

Ondrej Kristof

Obec Gemerská Poloma

29.02.2016

Dodatok č.1 k dohode č.15/43/054/164

11/2016

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

29.02.2016

Dodatok č.1 k dohode č. 15/43/054/114

10/2016

0,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

29.02.2016

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo kanalizácia I. a II. stavba

8/2016

0,00 EUR

Ing. Vladimír Maduda PLYSPO

Obec Gemerská Poloma

24.02.2016

Dohoda č.16/43/52a/46

6/2016

1 950,96 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

22.02.2016

Zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy

4/2016

393 221,77 EUR

ČECH, s.r.o. Ing. Viliam Čech

Obec Gemerská Poloma

18.02.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

7/2016

2 200,00 EUR

Ing. Žigmund Szathmáry, audítor

Obec Gemerská Poloma

17.02.2016

Zmluva o zabezpečení ubytovania

20/2016

0,00 EUR

Chemkostav, a.s.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: