Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
23.07.2022

2022130147

Objednávame si u Vás potraviny pre občanov v hmotnej núdzi - osobtný príjemca.

362,32 EUR

MILK-AGRO s.r.o

Obec Gemerská Poloma

14.07.2022

2022130146

Objednávame si u Vás pracovné pomôcky pre aktivačných pracovníkov.

367,85 EUR

Janete s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

14.07.2022

2022130145

Objednávame si u Vás v ýrobu pamätných plakiet stolnotenisový turnaj.

366,08 EUR

BASHTO SPORTS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

14.07.2022

2022130144

Objednávame si u Vás pracovné pomôcky pre AP.

91,15 EUR

Ladux s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

14.07.2022

2022130143

Objednávame si u Vás údržbársky materiál.

63,29 EUR

PEMOcolor s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

08.07.2022

2022130142

Objednávame si u Vás reklamné predmety - tašky.

460,00 EUR

Grajzeľ Košice

Obec Gemerská Poloma

08.07.2022

2022130141

Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál,

204,31 EUR

GEKOS Slovakia

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130140

Objednávame si u Vás LEGO zručnosti pre deti MŠ.

80,00 EUR

TARGET Academy .s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130139

Objednávame si u Vás publikáciu Predškolská výchova.

3,60 EUR

Slovenská pošta a.s.

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130138

Objednávame si u Vás materiál ČOV - praestol 232L a chlornan sodný.

845,28 EUR

Mariner Plus

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130137

Objednávame si u Vás vstupne na projekciu pre MŠ.

180,00 EUR

MP Sferinis kinas Bratislava

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130136

Objednávame si u Vás výrobu letných klobúkov pre súbor Dolina.

248,00 EUR

Chocho Chocholová Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130135

Objednávame si u Vás vypracovanie nákladového rozpočtu - zníženie energetickej náročnosti projektu K

335,00 EUR

SPANEX - Špánik Nové Mesto n/V

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130134

Objednávame si u Vás stavebný materiál.

157,22 EUR

STATOLEX Burdiga

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130133

Objednávame si u Vás stavebný materiál.

162,41 EUR

STATOLEX Burdiga

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130132

Objednávame si u Vás platové nádoby v počte: 5 kusov čiernych plastových 120l.

149,04 EUR

MEVA-SK, s.r.o

Obec Gemerská Poloma

24.06.2022

2022130131

Objednávame si u Vás prenájom plošiny - stroja.

Neuvedené

DUMYS Lukáč Rožňava

Obec Gemerská Poloma

22.06.2022

2022130130

Objednávame si u Vás náhradné diely a opravu hasičskej striekačky PS 12.

3 177,00 EUR

RV Servis s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.06.2022

2022130129

Objednávame si u Vás čistenie kobercov v počte 17 kusov v Materskej škole.

150,00 EUR

KEDO

Obec Gemerská Poloma

22.06.2022

2022130128

Objednávame si u Vás podania žiadosti o NFP pre projekt v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68.

720,00 EUR

MP Profit PB s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.06.2022

2022130127

Objednávame si u Vás potraviny pre občanov v hmotnej núdzi - osobtný príjemca.

736,44 EUR

Bonus - Market s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.06.2022

2022130126

Objednávame si u Vás potraviny pre občanov v hmotnej núdzi - osobtný príjemca.

574,12 EUR

MILK-AGRO s.r.o

Obec Gemerská Poloma

22.06.2022

2022130125

Objednávame si u Vás náhradné diely TOHATSU DHZ.

85,99 EUR

Florian, s.r.o.,

Obec Gemerská Poloma

22.06.2022

2022130124

Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky.

410,21 EUR

Janete s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.06.2022

2022130123

Objednávame si u Vás pracovné pomôcky pre AP.

104,30 EUR

Janete s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: