Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25.03.2022

2022130072

Objednávame si u Vás vyšetrenie psychickej spôsobilosti viesť mot. vozidlo DHZ.

225,00 EUR

Psychologické centrum s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

25.03.2022

2022130071

Objednávame si u Vás výkon činnosti verejného obstarávania - Kompostáreň.

300,00 EUR

D.I.D projekt Gánovce

Obec Gemerská Poloma

25.03.2022

2022130070

Objednávame si u Vás právne služby.

468,00 EUR

Advokátska kancelária Jurika & Keltoš

Obec Gemerská Poloma

25.03.2022

2022130069

Objednávame si u Vás prepravu osôb Gemerská Poloma - Košariská dňa 25.06.2022.

95,00 EUR

EUROBUS a.s.

Obec Gemerská Poloma

25.03.2022

2022130068

Objednávame si u Vás vzdelávaciu aktivitu a výstavu konanú dňa 30.05.2022, pri príležitosti "Dňa de

105,00 EUR

Banícke múzeum v Rožňave

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130067

Objednávame si u Vás stravovanie na akciu zasadnutie Spoločného obecného úradu v počte 8 obedov na 2

22,72 EUR

Základná škola - Školská jedáleň

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130066

Objednávame si u Vás vodoinštalačný materiál.

53,82 EUR

ČistáVoda s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130065

Objednávame si u Vás dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.

165,00 EUR

Laven Demandice

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130064

Objednávame si u Vás vyjadrenie.

24,00 EUR

Slovak Telekom a.s.

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130063

Objednávame si u Vás vyjadrenie o existencii PTZ.

17,00 EUR

Michlovský spol. s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130062

Objednávame si u Vás školské pomôcky.

111,80 EUR

LAAX Rožňava

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130061

Objednávame si u Vás školské pomôcky.

49,80 EUR

LAAX Rožňava

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130060

Objednávame si u Vás likvidáciu a zneškodnenie odpadu VKK.

467,52 EUR

GEMER SERVIS,s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130059

Objednávame si u Vás ročnú licenciu školské pomôcky.

19,00 EUR

KOMENSKÝ Košice

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130058

Objednávame si u Vás potraviny pre občanov v hmotnej núdzi - osobtný príjemca.

Neuvedené

Bonus - Market s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

24.03.2022

2022130057

Objednávame si u Vás potraviny pre občanov v hmotnej núdzi - osobtný príjemca.

491,72 EUR

MILK-AGRO s.r.o

Obec Gemerská Poloma

23.03.2022

2022130056

Objednávame si u Vás umývačku riadu whirlpool WFC.

339,00 EUR

OKAY spol. s.r.o Rožňava

Obec Gemerská Poloma

23.03.2022

2022130055

Objednávame si u Vás poplatok za používanie hudobných diel.

14,28 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

2022130054

Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ.

60,00 EUR

EDUSTEPS o.z.

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

2022130053

Objednávame si u Vás opravu čerpadla ČOV.

62,40 EUR

Kirfamex s.r.o

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

2022130052

Objednávame si u Vás odstredivé čerpadlo na ČOV.

799,00 EUR

Lančarič - MLECO

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

2022130051

Objednávame si u Vás pracovné pomôcky pre AP.

305,65 EUR

Janete s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

2022130050

Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál.

20,70 EUR

ELMIT s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

2022130049

Objednávame si u Vás vstupne na projekciu pre MŠ.

180,00 EUR

MP Sferinis kinas Bratislava

Obec Gemerská Poloma

16.03.2022

2022130048

Objednávame si u Vás tonery.

92,75 EUR

PVB STAV s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: