Navigácia

Obsah

Zmluvy - archív

Zmluvy

Dodatok č.2 k Zmluve o realizácii projektu

Dodatok č.2 k Zmluve o realizácii projektu.pdf Stiahnuté: 161x | 30.10.2015

KZ 1032014 J. Galajda

KZ 1032014 J. Galajda.pdf Stiahnuté: 177x | 01.01.2014

Ciberaj a spol KZ -10-2014

Ciberaj a spol KZ -10-2014.pdf Stiahnuté: 191x | 05.02.2015

Dodatok č.4 k zmluve o poskyt.nenávratného finanč.prísp.

Dodatok č.4 k zmluve o poskyt.nenávratného finanč.prísp..pdf Stiahnuté: 287x | 30.10.2015

Dodatok č.1 k zmluve o dielo Rekonštr. verejného priestr.

Dodatok č.1 k zmluve o dielo Rekonštr. verejného priestr..pdf Stiahnuté: 183x | 30.10.2015

Zmluva o spolupráci č. 0372015-IZ-4.0V Komunitné centrum

Zmluva o spolupráci č. 0372015-IZ-4.0V Komunitné centrum.pdf Stiahnuté: 158x | 01.01.2015

Csuhajová Dagmar KZ-29-2014

Csuhajová Dagmar KZ-29-2014.pdf Stiahnuté: 137x | 27.02.2015

Gubeková Mária KZ-4-2015

Gubeková Mária KZ-4-2015.pdf Stiahnuté: 139x | 27.02.2015

Hatvaník Ciberajová KZ 28-2014

Hatvaník Ciberajová KZ 28-2014.pdf Stiahnuté: 164x | 27.02.2015

Očkaik Ján st. KZ -107- 2014

Očkaik Ján st. KZ -107- 2014.pdf Stiahnuté: 251x | 27.02.2015

Palečková Emília KZ-114-2014

Palečková Emília KZ-114-2014.pdf Stiahnuté: 161x | 22.01.2015

Šicková Čtvrtníková KZ 27-2014

Šicková Čtvrtníková KZ 27-2014.pdf Stiahnuté: 223x | 27.02.2015

Dodatok č 1 - Palečková, Bodnárová KZ-114-2014

Dodatok č 1 - Palečková, Bodnárová KZ-114-2014.pdf Stiahnuté: 138x | 27.02.2015

Dodatok č 1- Zatroch Ondrej KZ-116-2014

Dodatok č 1- Zatroch Ondrej KZ-116-2014.pdf Stiahnuté: 270x | 27.02.2015

Bodnárová a spol KZ-2-2015

Bodnárová a spol KZ-2-2015.pdf Stiahnuté: 280x | 27.02.2015

Ďuriček Ján KZ-26-2015

Ďuriček Ján KZ-26-2015.pdf Stiahnuté: 262x | 27.02.2015

Hroncová Zuzana KZ-9-2015

Hroncová Zuzana KZ-9-2015.pdf Stiahnuté: 163x | 27.02.2015

Sáreník Ján KZ-22-2015

Sáreník Ján KZ-22-2015.pdf Stiahnuté: 190x | 04.03.2015

Štigalová Libuša KZ-34-2015

Štigalová Libuša KZ-34-2015.pdf Stiahnuté: 123x | 04.03.2015

Puškášová Regina KZ-12-2015

Puškášová Regina KZ-12-2015.pdf Stiahnuté: 286x | 04.03.2015

Stránka