Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
23.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA291

30,00 EUR

Zuzana Račková

Obec Gemerská Poloma

22.10.2020

Kúpna zmluva číslo KZ - 04/2020

KZ - 04/2020

848,10 EUR

Milan Chochol, Mária Chocholová

Obec Gemerská Poloma

12.10.2020

Kúpna zmluva

60/2020

100,00 EUR

Mgr. Jurina Ferenčíková

Obec Gemerská Poloma

28.09.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce Gemerská Poloma

130/2016/1

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Gemerská Poloma

25.09.2020

Kúpna zmluva

59/2020

90,00 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB6-1

40,00 EUR

Ján Bodnár

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Kúpna zmluva

54/2020

85,00 EUR

Veronika Bajúsová

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Kúpna zmluva

57/2020

20 040,00 EUR

JRK Slovensko s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Kúpna zmluva

56/2020

119 640,00 EUR

EURIS PRO-AGRO, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Kúpna zmluva

55/2020

6 180,00 EUR

Róbert Bartuš, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

18.09.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

58/2020

8,00 EUR

EKOLOSERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

17.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

53/2020

400,00 EUR

Športový strelecký klub Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

16.09.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

61/2020

600,00 EUR

Dobrovoľný hasičský zbor Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

11.09.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

52/2020

8,00 EUR

R.S.U. MONTAR Sp. z o.o.

Obec Gemerská Poloma

11.09.2020

Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu

49/2020

260,00 EUR

MUDr. Martina Balážová

Obec Gemerská Poloma

03.09.2020

Zmluva o poskytnutí stravovania

50/2020

3,00 EUR

Dušan Schwarz - HAVESTA

Obec Gemerská Poloma

31.08.2020

Kúpna zmluva

51/2020

100,00 EUR

Tomáš Romok

Obec Gemerská Poloma

25.08.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie

48/2020

500,00 EUR

Stolnotenisový klub Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

19.08.2020

Zmluva o servisnom prenájme rohoží

46/2020

24,04 EUR

Lindström, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

12.08.2020

Zmluva o dielo

44/2020

16 090,48 EUR

PLAYSYSTEM s. r. o.

Obec Gemerská Poloma

03.08.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB102-1

60,00 EUR

Mária Mišinová

Obec Gemerská Poloma

31.07.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

43/2020

8,00 EUR

Eva Hláčiková

Obec Gemerská Poloma

23.07.2020

Dodatok č. 6 k zmluve č. 60-000105306PO2015

47/2020

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Gemerská Poloma

21.07.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 204/2020

Neuvedené

Martin Franciška

Obec Gemerská Poloma

20.07.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB74-1

80,00 EUR

Jaroslav Zatroch

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: