Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29.07.2021

Zmluva o dielo

35/2021

4 320,00 EUR Neuvedené

Fuksa spol. s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

28.07.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie

48/2021

100,00 EUR

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

26.07.2021

Kúpna zmluva

46/2021

1 200,00 EUR

RAIL Group, a. s.

Obec Gemerská Poloma

26.07.2021

Mandátna zmluva

43/2021

12 120,00 EUR

Ing. Ján Kuchta "KUCHTA"

Obec Gemerská Poloma

23.07.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

45/2021

8,00 EUR

Peter Macák

Obec Gemerská Poloma

21.07.2021

Zmluva o grantovom účte

51/2021

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Gemerská Poloma

14.07.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 88/2021

Neuvedené

Zuzana Mihóková

Obec Gemerská Poloma

12.07.2021

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta

VPB27-D

20,00 EUR

Milena Ďuríčeková

Obec Gemerská Poloma

12.07.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB27-1

80,00 EUR

Bc. Róbert Fafrák

Obec Gemerská Poloma

09.07.2021

Dohoda č. 21/43/012/17

42/2021

Neuvedené

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

09.07.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

41/2021

8,00 EUR

RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

29.06.2021

Dohoda č. 21/43/054/425

40/2021

6 537,68 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

29.06.2021

Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/52

28/2021/1

678 493,06 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

25.06.2021

Dodatok č. 4 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8194/2019

55/2019/4

0,06 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Gemerská Poloma

25.06.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

39/2021

8,00 EUR

Barbora Gríllusová

Obec Gemerská Poloma

25.06.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

38/2021

8,00 EUR

Ema Gánovská

Obec Gemerská Poloma

17.06.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 779/2021

Neuvedené

Ing. Michal Mlynár

Obec Gemerská Poloma

17.06.2021

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2017-32/52

28/2021

678 493,06 EUR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

16.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC123-1

20,00 EUR

Gejza Suchý

Obec Gemerská Poloma

15.06.2021

Dodatok č. 9 k zmluve č. 60-000105306PO2015

37/2021

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice

Obec Gemerská Poloma

09.06.2021

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA60

34,59 EUR

Jarmila Gazdíková

Obec Gemerská Poloma

07.06.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 61/2021

Neuvedené

Juraj Dovala

Obec Gemerská Poloma

04.06.2021

Zmluva o zabezpečení ubytovania

36/2021

8,00 EUR

Miroslav Litvaj

Obec Gemerská Poloma

04.06.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 6/2021

0,20 EUR

Eva Koltášová

Obec Gemerská Poloma

02.06.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 320/2021

Neuvedené

Ing. Stanislav Žúdel

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: