Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
01.06.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

32/2021

13,90 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

01.06.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Magio televízia cez internet

33/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

01.06.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

34/2021

27,84 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

31.05.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

30/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

28.05.2021

Poistná zmluva

31/2021

135,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

27.05.2021

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

26/2021

Neuvedené

Slovak Telekom a.s.

Obec Gemerská Poloma

27.05.2021

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

25/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

27.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb Magio televízia cez internet

24/2021

Neuvedené

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

27.05.2021

Zmluva o dielo

23/2021

39 720,01 EUR

Kirfamex s.r.o

Obec Gemerská Poloma

25.05.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 130/2021

Neuvedené

Mária Burdigová

Obec Gemerská Poloma

24.05.2021

Dohoda číslo 21/43/054/16

27/2021

10 248,00 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

24.05.2021

Zmluva o poskytovaní služieb

29/2021

17 100,00 EUR

K-CENTRUM s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

19.05.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 226/2021

Neuvedené

Mária Krajcová

Obec Gemerská Poloma

12.05.2021

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 5/2021

0,20 EUR

Zuzana Koltášová

Obec Gemerská Poloma

12.05.2021

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

20/2021

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Gemerská Poloma

10.05.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 271/2021

Neuvedené

Ružena Zatrochová

Obec Gemerská Poloma

10.05.2021

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 110/2021

Neuvedené

Jozef Lányi

Obec Gemerská Poloma

06.05.2021

Dodatok č. 8 k zmluve č. 60-000105306PO2015

22/2021

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice

Obec Gemerská Poloma

04.05.2021

Príkazná zmluva č. 37/VO/01/2021/EL-KSVO

18/2021

200,00 EUR

KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

03.05.2021

Zmluva o odvoze a spracovaní žumpových vôd

19/2021

20,00 EUR

Domov seniorov Zálesák, n. o.

Obec Gemerská Poloma

30.04.2021

Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 12/2016/6

0,01 EUR

Zuzana Dovicová

Obec Gemerská Poloma

30.04.2021

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 13/2016/5

0,01 EUR

Emília Ďuričeková

Obec Gemerská Poloma

28.04.2021

Zmluva o odchyte, umiestnení a darovaní túlavých psov

16/2021

podľa cenníka

Bc. Kvetoslava Slaná - odchyt túlavých zvierat

Obec Gemerská Poloma

26.04.2021

Kúpna zmluva

17/2021

165,00 EUR

Ondrej Gunár

Obec Gemerská Poloma

21.04.2021

Poistná zmluva

14/2021

120,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: