Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
24.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

64/2020/1

43 979,63 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Gemerská Poloma

23.11.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 25/2020

0,20 EUR

Mária Liptáková

Obec Gemerská Poloma

20.11.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

67/2020

8,00 EUR

Marcel Piko

Obec Gemerská Poloma

20.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB37-1

20,00 EUR

Štefan Garguš

Obec Gemerská Poloma

16.11.2020

Zmluva o dielo

64/2020

41 859,89 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Gemerská Poloma

12.11.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena VB - 04/2017

VB - 04/2017

Bezodplatne

Skupina povinných z vecného bremena

Obec Gemerská Poloma

10.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

65/2020

100,00 EUR

Regionálne združenie Gemersko

Obec Gemerská Poloma

02.11.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

59/2020/1

90,00 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

30.10.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

63/2020

38 664,00 EUR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

30.10.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - ročný rozpočet na rok 2021

23/2017/4

3 333,22 EUR

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

27.10.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 355/2020

Neuvedené

Karolína Violová

Obec Gemerská Poloma

26.10.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 0/2020

Neuvedené

Kristián Farkaš

Obec Gemerská Poloma

23.10.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 24/2020

0,20 EUR

Jozef Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

23.10.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 23/2020

0,20 EUR

Darina Šafárová

Obec Gemerská Poloma

23.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA291

30,00 EUR

Zuzana Račková

Obec Gemerská Poloma

22.10.2020

Kúpna zmluva číslo KZ - 04/2020

KZ - 04/2020

848,10 EUR

Milan Chochol, Mária Chocholová

Obec Gemerská Poloma

21.10.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 62/2020

Neuvedené

Mária Dovalová

Obec Gemerská Poloma

13.10.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 22/2020

0,20 EUR

Mária Krajcová

Obec Gemerská Poloma

12.10.2020

Príkazná zmluva č. 02 VO/07/2020/POI

62/2020

Bezodplatne

Komunál-Servis s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

12.10.2020

Kúpna zmluva

60/2020

100,00 EUR

Mgr. Jurina Ferenčíková

Obec Gemerská Poloma

30.09.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

69/2020

24,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

30.09.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny č. 8194/2019

55/2019/1

0,06 EUR

MAGNA ENERGIA a.s.

Obec Gemerská Poloma

28.09.2020

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce Gemerská Poloma

130/2016/1

Neuvedené

Východoslovenská vodárenská spoločnosť Košice

Obec Gemerská Poloma

25.09.2020

Kúpna zmluva

59/2020

90,00 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

22.09.2020

Dohoda číslo 20/43/054/301

66/2020

460,32 EUR

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: