Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.12.2020

Poistná zmluva číslo: 3249000325

79/2020

546,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

21.12.2020

Zmluva č. 1049/2020/SPZV o poskytnutí dotácie v roku 2020

82/2020

5 000,00 EUR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky

Obec Gemerská Poloma

21.12.2020

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

76/2020

29,00 EUR

Slovak Telekom, a.s.

Obec Gemerská Poloma

16.12.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04202

85/2020

2 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Gemerská Poloma

16.12.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 487/2020

Neuvedené

Základná škola Gemerská Poloma

Obec Gemerská Poloma

14.12.2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie

75/2020

180,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

11.12.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

73/2020

8,00 EUR

Roman Jakobej

Obec Gemerská Poloma

08.12.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA3-1

20,00 EUR

Nadežda Žúdelová

Obec Gemerská Poloma

04.12.2020

Zmluva o výpožičke

68/2020

Neuvedené

Slovenská republika - Štatistický úrad SR

Obec Gemerská Poloma

30.11.2020

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-611/2020

81/2020

Bezplatne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

24.11.2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

64/2020/1

43 979,63 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Gemerská Poloma

23.11.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 25/2020

0,20 EUR

Mária Liptáková

Obec Gemerská Poloma

20.11.2020

Zmluva o zabezpečení ubytovania

67/2020

8,00 EUR

Marcel Piko

Obec Gemerská Poloma

20.11.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB37-1

20,00 EUR

Štefan Garguš

Obec Gemerská Poloma

16.11.2020

Zmluva o dielo

64/2020

41 859,89 EUR

COLAS Slovakia a.s.

Obec Gemerská Poloma

12.11.2020

Zmluva o zriadení vecného bremena VB - 04/2017

VB - 04/2017

Bezodplatne

Skupina povinných z vecného bremena

Obec Gemerská Poloma

10.11.2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku

65/2020

100,00 EUR

Regionálne združenie Gemersko

Obec Gemerská Poloma

02.11.2020

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve

59/2020/1

90,00 EUR

Ing. Miloslav Brezňan

Obec Gemerská Poloma

30.10.2020

Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie - ročný rozpočet na rok 2021

23/2017/4

3 333,22 EUR

VaK SERVIS, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

27.10.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 355/2020

Neuvedené

Karolína Violová

Obec Gemerská Poloma

23.10.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 24/2020

0,20 EUR

Jozef Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

23.10.2020

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 23/2020

0,20 EUR

Darina Šafárová

Obec Gemerská Poloma

23.10.2020

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA291

30,00 EUR

Zuzana Račková

Obec Gemerská Poloma

22.10.2020

Kúpna zmluva číslo KZ - 04/2020

KZ - 04/2020

848,10 EUR

Milan Chochol, Mária Chocholová

Obec Gemerská Poloma

21.10.2020

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 62/2020

Neuvedené

Mária Dovalová

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: