Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
31.08.2022

Nájomná zmluva

56/2022

135,50 EUR

Ing. Michal Trojan

Obec Gemerská Poloma

31.08.2022

Nájomná zmluva

55/2022

135,50 EUR

Romana Kacarová

Obec Gemerská Poloma

31.08.2022

Nájomná zmluva

54/2022

121,03 EUR

Jaroslav Sklenár Šestina

Obec Gemerská Poloma

31.08.2022

Nájomná zmluva

53/2022

150,17 EUR

Mariana Šomšáková

Obec Gemerská Poloma

31.08.2022

Nájomná zmluva

52/2022

150,17 EUR

Miloslav Ďurán

Obec Gemerská Poloma

31.08.2022

Nájomná zmluva na pozemok

60/2022

1 560,00 EUR

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

26.08.2022

Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 11.03.2022

13/2022/2

Neuvedené

CASON CONSULTING a.s.

Obec Gemerská Poloma

24.08.2022

Mandátna zmluva

59/2022

13 770,00 EUR

Maneva s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

22.08.2022

Kúpna zmluva

51/2022

100,00 EUR

Mária Széplakiová

Obec Gemerská Poloma

16.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB340

20,00 EUR

Jaroslav Suchý

Obec Gemerská Poloma

16.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB156

20,00 EUR

Dušan Gunár

Obec Gemerská Poloma

16.08.2022

Kúpna zmluva č. 2420727521

50/2022

480,00 EUR

O2 Slovakia

Obec Gemerská Poloma

10.08.2022

Zmluva o zabezpečení ubytovania

49/2022

12,00 EUR

Eva Hláčiková

Obec Gemerská Poloma

10.08.2022

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve

117/2019/1

Neuvedené

Lucia Osvaldová

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 10/2022

Neuvedené

Igor Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 9/2022

Neuvedené

Igor Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 8/2022

Neuvedené

Igor Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Kúpna zmluva

48/2022

200,00 EUR

Mária Széplakiová

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA270-1

20,00 EUR

Július Benedik

Obec Gemerská Poloma

08.08.2022

Zmluva o dodávke plynu

47/2022

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Obec Gemerská Poloma

02.08.2022

Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-579/2022

46/2022

Bezodplatne

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Obec Gemerská Poloma

02.08.2022

Dodatok č. 3 - Zaradenie motorového vozidla do súboru

79/2020/3

120,00 EUR

KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group

Obec Gemerská Poloma

01.08.2022

Zmluva o zabezpečení ubytovania

45/2022

12,00 EUR

Lesy SR, š.p., Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica

Obec Gemerská Poloma

01.08.2022

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPC126

20,00 EUR

Valéria Gunárová

Obec Gemerská Poloma

29.07.2022

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 9/2022

0,50 EUR

Zuzana Antalová

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: