Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPA36

56,22 EUR

Marcela Palečková Šoltésová

Obec Gemerská Poloma

16.08.2017

Zmluva o dielo

64/2017

500,00 EUR

Ondrej Kristof

Obec Gemerská Poloma

16.08.2017

Kúpna zmluva a zrušenie vecného bremena

KZ 8/2017

356,00 EUR

Skupina predávajúcich

Obec Gemerská Poloma

15.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 268/2017

Neuvedené

Miriam Gargušová

Obec Gemerská Poloma

15.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 735/2017

Neuvedené

Štefan Garguš

Obec Gemerská Poloma

15.08.2017

Kúpna zmluva - 10/2017

KZ 10/2017

26,00 EUR

VÚB Leasing, a. s.

Obec Gemerská Poloma

11.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB51

33,93 EUR

Mária Badinová

Obec Gemerská Poloma

11.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA131

20,00 EUR

Mária Badinová

Obec Gemerská Poloma

11.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA80

28,84 EUR

Peter Krasničan

Obec Gemerská Poloma

11.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA53

26,20 EUR

Peter Krasničan

Obec Gemerská Poloma

10.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 633/2017

Neuvedené

Miroslav Ďuriček

Obec Gemerská Poloma

10.08.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

53/2017

6,00 EUR

ROD-HAR, s.r.o.

Obec Gemerská Poloma

09.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB26

24,21 EUR

Mária Antalová

Obec Gemerská Poloma

09.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 533/2017

Neuvedené

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rožňava

Obec Gemerská Poloma

09.08.2017

Kúpna zmluva

55/2017

1 500,00 EUR

Arpád Balogh

Obec Gemerská Poloma

08.08.2017

Dodatok 1/2017 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

54/2017

Neuvedené

Fúra s.r.o. Rozhanovce

Obec Gemerská Poloma

08.08.2017

Zmluva o zabezpečení ubytovania

52/2017

9,00 EUR

Eva Hláčiková

Obec Gemerská Poloma

01.08.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

VPB102

23,23 EUR

Mária Mišinová

Obec Gemerská Poloma

01.08.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 757/2017

Neuvedené

Peter Máté

Obec Gemerská Poloma

31.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPB97

10,00 EUR

Zdenka Lišuchová

Obec Gemerská Poloma

28.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miest

VPC122

15,84 EUR

Helena Libová

Obec Gemerská Poloma

28.07.2017

Zmluva o nájme hrobového miesta

MPA1

7,43 EUR

Regina Puškášová

Obec Gemerská Poloma

26.07.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 394/2017

Neuvedené

Ľubomír Gál, Valéria Urbanová

Obec Gemerská Poloma

24.07.2017

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby

Z-SOC 11/2017

0,20 EUR

Júlia Dovalová

Obec Gemerská Poloma

24.07.2017

Zmluva o odvádzaní a čistení splaškovej odpadovej vody

ZK 266/2017

Neuvedené

Marcel Červenák

Obec Gemerská Poloma

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: